KIG: „śniadanie prasowe” w sprawie Eko-projektowania opakowań

26 sierpnia 2020 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przeprowadzono spotkanie przedstawicieli organizacji branżowych zainteresowanych funkcjonowaniem rynku odpadów opakowaniowych z redakcjami mediów specjalizujących się tym obszarze. Inicjatorem wydarzenia był K. Kawczyński – przew. Komitetu Środowiska KIG. Debata przeprowadzona została w formule tzw. śniadania prasowego. Zasadniczym celem spotkania była promocja publikacji pn. „Środowiskowe aspekty projektowania opakowań”. Materiał wydano z logo KIG-u, przy znaczącym zaangażowaniu ekspertów i współdziałaniu wiodących struktur branżowych jak: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, Fundacja PlasticsEurope Polska, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Związek Pracodawców „Polskie Szkło” oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO). W treści tej obszernej i fachowej publikacji (65 stron) skoncentrowano się na podstawowych strumieniach odpadów opakowaniowych, jak: papier oraz tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale, czyli w praktyce aluminium i stal. Jednym z wiodących współautorów promowanej publikacji jest Marzena Bednarczyk (Stora Enso), która dzięki merytorycznej współpracy z biurem SPP zredagowała obszerny rozdział zatytułowany: „Wytyczne dotyczące podatności na recykling opakowań z papieru: W jaki sposób projektować opakowania z papieru, aby zapewnić jak najwyższy poziom recyklingu przez przemysł papierniczy?” Szczególne zainteresowanie uczestników debaty budziły najnowsze deklaracje Ministerstwa Klimatu związane z zamiarem uelastycznienia gospodarki odpadami komunalnymi m.in. ułatwienia dla gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i obniżenie kosztów jej funkcjonowania. Wiele głosów po stronie organizacji branżowych wskazywało na konieczność uwzględnienia mechanizmu eko-modulacji w aspekcie wdrożenia do krajowego porządku prawnego  rozwiązań dopuszczonych w UE, które mogą być aplikowane na szczeblu narodowym w ramach funkcjonowania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). Treść nowej publikacji została udostępniona poniżej. Zachęcamy do zapozniania się z jej treścią.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy