Konkurs „Nowe technologie w zakresie energii”

Od 1 września 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w pierwszym konkursie programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Na wsparcie projektów w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii I” NCBR przeznacza 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  • „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” – 125,9 mln zł,
  • „Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” – 141,2 mln zł,
  • „Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” – 110,6 mln zł.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2021 r., godz. 16:00.

Szczegóły konkursu można przeczytać na stronie: LINK oraz LINK

Źródło:

Informacja uzyskana ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy