List otwarty przemysłu drzewnego w Polsce do Premiera Mateusza Morawieckiego

31 lipca 2023 r. przemysł drzewny w Polsce skierował list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego. W piśmie podkreślono, że obecna sytuacja jest bez precedensu. Po raz pierwszy w swoich wieloletnich historiach, największe fabryki branży drzewnej zatrzymują ciągi technologiczne na wielotygodniowe przestoje ze względu na brak możliwości sprzedaży swoich wyrobów. Również wiele firm z sektora MŚP doświadcza zupełnego braku zamówień i w konsekwencji znajduje się na skraju bankructwa.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce (SPPDwP), Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM), Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP), Polski Komitet Narodowy EPAL (PKN EPAL), Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD), Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego (SPT) oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD), zwróciły się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o natychmiastową interwencję i decyzje w celu poprawy sytuacji na rynku sprzedaży surowca drzewnego z lasów należących do Skarbu Państwa. Organizacje te zaproponowały spotkanie w celu przedstawienia Premierowi propozycji, które doprowadzą do uspokojenia i stabilizacji na rynku drzewnym, a branżowym firmom dadzą szansę na uratowanie tysięcy miejsc pracy w większości na terenach wiejskich. Ponadto, zaznaczono, że czas jest tu czynnikiem kluczowym w obliczu dynamiki recesji.

Całość listu otwartego do Premiera Morawieckiego do pobrania poniżej.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy