Marcin Wasielewski (Werner Kenkel) – laureatem europejskiego konkursu: The Blue Sky Young Researchers & Innovation Award Europe

30 listopada 2022 r. w Brukseli, podczas tegorocznej konferencji europejskiej branży papierniczej, zatytułowanej Paper & Beyond ’22, zrealizowanej pod hasłem: Green and Resilient, zorganizowanej przez Cepi, przeprowadzona została kolejna edycja prestiżowego konkursu pn: The Blue Sky Young Researcher & Innovation Awards Europe.  W latach poprzednich, konkurs kojarzono z tradycyjnymi wydarzeniami corocznych spotkań branży papierniczej, pn. European Paper Week. W ostatnim czasie nastąpiła pauza spowodowana stanem pandemii koronawirusa. W 2022 r. przebieg konkursu zbiegł się z obchodami 30 lecia działalności Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (od 1992 r.). W 2016 r. inicjatywa oraz konkursu realizowanego pod auspicjami Cepi uzyskała cenne wsparcie ze strony ICFPA (International Council of Forest and Paper Associations).  Partnerstwo to otworzyło szanse wyeksponowania idei i celów konkursu z poziomu regionu europejskiego na szczebel globalny. Spektakularnemu upowszechnieniu konkursu sprzyja zrzeszenie 18 branżowych organizacji sektora leśno-drzewnego, reprezentujących topografię interesów 28 krajów  w transatlantyckiej strukturze ICFPA. Dzięki determinacji Cepi i ICFPA możliwe stało się wzmocnienie promocji osiągnięć przemysłu i nauki na rzecz stabilnej i konkurencyjnej strategii rozwoju, w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Na oczekiwania sektora celulozowo-papierniczego odpowiedzi przygotowali młodzi naukowcy i studenci, których pasją jest odkrywanie potencjału związanego z naukami leśnymi, produktami wykorzystującymi surowce pochodzenia leśnego, ulepszeniami procesów lub innymi innowacjami w całym łańcuchu wartości sektora leśnego.

W tegorocznej edycji konkursu, efekty swoich prac zaprezentowało grono pięciu młodych naukowców i innowatorów. W gronie zakwalifikowanych finalistów (short-listed from applications registered), którzy dokonali publicznej prezentacji dorobku podczas panelu głównego programu konferencji, znalazł się M. Wasielewski – mł. technolog zatrudniony w zakładzie Werner Kenkel, Krzycko Wielkie. Niżej, wymienione są tematy i autorzy prezentacji poszczególnych wystąpień (wygłoszonych w reżimie 5 min.), przeprowadzonych w kolejności ustalonej w losowaniu:

  • „Sustainable production of cellulose nanofibrils in paper industry” – Jose Luis Sanchez
  • „Thermomodernization of the corrugated cardboard production proces” – Marcin Wasielewski
  • „New use of chlorine dioxide for converting lignocellulosic biomass into microfibrillated cellulose and cellulose nanocrystals – Laura V. Gilardo
  • „Cellulose-based optics. A novel value-chain for Forest Materials” – Aayush Jaiswal
  • „Development and characterization of novel polymeric composite materials with high incorporation of cellulose fibers” – Bruno Valente

Trzy osobowe Jury konkursu (Mrs. Anita Westenbroek – Energy Innovations manager, Confederation of the European Paper Industries, Mrs. Katarzyna Kwiecińska – policy oficer at European Commission Unit H.1 DG Growth,  Mr. Johan Elvnert – managing director of the Forest Forest-based Sector Technology Platform) przydzieliło następujące lokaty:

1 miejsce przyznano ex aequo:

  • Jose Luis Sanchez-Salvador, Complutense University, Madryt (UCM),
  • Hiszpania. Aayush Jaiswal, Biomaterial Processing and Products, VTT Technical Research Centre of Finlandia.

2 miejsce przyznano:

  • Bruno Valente, PhD student, University of Aveiro, Portugalia. 

3 miejsce przyznano ex aequo:

  • Marcin Wasielewski, młodszy technolog, Werner Kenkel, Krzycko Wielkie, Polska.
  • Laura V. Gilardo. PhD student, LGP2 Laboratory, Grenoble, Auvergne-Rhone-Alpes, Francja.

Zaprezentowane koncepcje oraz obiecujące wyniki prac w fazie laboratoryjnej – pozwalają przypuszczać, że wkrótce niektóre elementy dorobku młodych naukowców będą mogły wejść z sukcesem w  etap komercjalizacji. Prace prowadzone przez młodych naukowców odpowiadają na zainteresowanie przemysłu, które ogniskuje się przede wszystkim na takich obszarach jak: oszczędność zużycia energii i ciepła w powiązaniu z redukcją emisji (GHG), redukcja śladu środowiskowego organizacji i produktu, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, rozwiązania nanotechnologiczne z olbrzymim potencjałem dla celów przemysłowych oraz stosowanych w energetyce.

Warto wyjaśnić, że materiał prezentowany przez M. Wasielewskiego (Werner Kenkel) referował do innowacyjnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie w czasie bieżącym, przyczyniając się już dzisiaj do wymiernych korzyści zarówno dla środowiska jak i ekonomicznego rachunku. Należy podkreślić, że był najmłodszym z grona Uczestników tegorocznej edycji konkursu. Młodszy technolog z Krzycka Wlk. zawdzięcza swoje osiągnięcia dzięki talentowi i niepospolitej pasji, a także dzięki troskliwemu coachingowi ze strony kierownictwa zakładu w Krzycku Wlk. W czasie rzeczywistym konkursu, na miejscu p. M. Wasielewski korzystał z nieocenionego wsparcia od członków specjalnej delegacji z Firmy, w osobach: Radosław Jędrzejczak – dyr. zarządzania projektami, Piotr Wojciechowski –  gł. technolog. W imieniu SPP gratulujemy zdobytego lauru (3 miejsce), składam wyrazy szczerego podziwu dla talentu i odwagi.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy