MRiT gospodarzem konsultacji z przemysłem drzewnym

6 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli kluczowych organizacji branży drzewnej. Wśród uczestników konstruktywnej debaty byli reprezentanci naszego Stowarzyszenia: J. Majewski (MM Kwidzyn), J. Turski (dyr. gen. SPP). Gospodarzem spotkania był Waldemar Sługocki – sekr. stanu / wiceminister MRiT.  Delegacji struktur branży drzewnej przewodniczył P. Poziomski – prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Głównym celem spotkania było przekazanie sygnałów ze strony poszczególnych sektorów przemysłu drzewnego, które wskazywały na niezmiernie trudną sytuację zakładów przetwarzających surowiec drzewny wskutek drastycznego pogorszenia warunków funkcjonowania. Jako szczególnie zagrożenia dla stabilnej działalności wymieniono takie jak:

  • Brak przewidywalności w zakresie zaopatrzenia w surowiec drzewny z zasobu PGL LP.
  • Nadzwyczajnie wysokie poziomy cen wyjściowych na drewno estymowane przez LP.
  • Wzrost kosztów działalności operacyjnej wskutek wzrostu kosztów: surowca drzewnego, pracy, zużycia energii el i ciepła, usług transportu, podniesienie zobowiązań fiskalnych, inne czynniki.
  • Utrata pozycji konkurencyjnej krajowych zakładów branży drzewnej na rynku wspólnotowym i rynkach zewnętrznych (poza UE).
  • Konieczność wyłączenia części mocy zainstalowanej w wielu firmach i zwolnienia zatrudnionych są źródłem napięć społecznych, szczególnie zlokalizowanych na terenach mało zurbanizowanych, peryferyjnych.

Wskazano na pilną potrzebę zmiany warunków dla ograniczenia trudnej sytuacji branży, jak np. wprowadzenie transparentnych zasad funkcjonowania rynku drewna; wyeliminowanie dotacji dla spalania pełnowartościowego drewna w sektorze energetyki zawodowej; przywrócenie certyfikacji w systemie FSC przez rdLP; odblokowanie importu drewna poużytkowego / wprowadzenie krajowej  klasyfikacji drewna poużytkowego. Postulowano także reaktywowanie zespołu międzysektorowego ds. przemysłu drzewnego, celem wypracowania spójnej strategii dla rozwoju w okresie długofalowym.

Zdjęcia: J. Turski (SPP)

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy