Nabór do Funduszu Innowacji ETS

Fundusz Innowacji koncentruje się na wysoce innowacyjnych technologiach i dużych sztandarowych projektach o europejskiej wartości dodanej, które mogą przyczynić się do znacznej redukcji emisji. Chodzi o dzielenie się ryzykiem z promotorami projektów, aby pomóc w zademonstrowaniu pierwszorzędnych wysoce innowacyjnych projektów. Jego celem jest finansowanie zróżnicowanych projektów, osiągających optymalną równowagę między szeroką gamą innowacyjnych technologii we wszystkich kwalifikujących się sektorach (energochłonne sektory przemysłu, energia odnawialna, magazynowanie energii, CCS i CCU) oraz w państwach członkowskich. Jednocześnie projekty te muszą być wystarczająco dojrzałe pod względem planowania, modelu biznesowego oraz struktury finansowej i prawnej.

Fundusz będzie również wspierał projekty przekrojowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych, które prowadzą do ograniczenia emisji w wielu sektorach, na przykład poprzez symbiozę przemysłową.
Fundusz jest również otwarty dla małych projektów o łącznych kosztach kapitałowych poniżej 7,5 mln EUR, które mogą skorzystać z uproszczonych procedur składania wniosków i wyboru.

Zgłoszenia projektów będą przyjmowane do 29.10.2020 r. Wszystkie szczegóły i kryteria naboru znajdziecie Państwo w poniższym linku.
 
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy