Najwyższy poziom europejskiego wskażnika recyklingu w 2019 r.

Najwyższy poziom europejskiego wskażnika recyklingu w 2019 r.

Europejski wskaźnik recyklingu papieru wzrósł z 71,7% w 2018 r. do 72% w 2019 r. dzięki stabilnemu wykorzystaniu makulatury w europejskim przemyśle papierniczym. Dobrym sygnałem pokazujący postępy w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju jest fakt, że zbiór makulatury w Europie utrzymywał się na wysokim poziomie pomimo spadku zużycia papieru i tektury w Europie. Gwałtowny i ciągły spadek chińskiego popytu na europejską makulaturę został zrównoważony zwiększonym popytem z innych krajów, takich jak Turcja i Indie.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w notatce prasowej CEPI w poniższym dokumencie oraz w Key Statistics na stronie.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy