Nowa unijna strategia ochrony bioróżnorodności może zagrozić wkładowi sektora leśnego w Green Deal

W ramach inicjatywy European Green Deal Komisja Europejska opublikowała nową strategię różnorodności biologicznej zatytułowaną „Przywracanie przyrody do naszego życia”. Dokument przedstawia kluczowe punkty ochrony różnorodności biologicznej w Europie, w tym propozycję ochrony gruntów, która ma wzrosnąć z 26% obecnie do co najmniej 30% do 2030 r. Jedna trzecia powierzchni obszarów chronionych ma być objęta ścisłą ochroną. To sugerowane zwiększenie celów w zakresie ochrony gruntów byłoby uzupełnieniem istniejących instrumentó i dobrych praktyk.

„Wydaje się, że w projekcie nie uwzględniono, iż o bioróżnorodność dba się na wszystkich obszarach, nie tylko obecnie chronionych i już stanowi to część zrównoważonej gospodarki leśnej. Cele te należy dokładnie przemyśleć, ponieważ zmniejszyłyby zrównoważony dostęp do surowców pochodzących z lokalnych źródeł w UE. Stanowiłoby to zagrożenie dla rozwoju stabilnej gospodarki o obiegu zamkniętym i celów UE w zakresie neutralności klimatu ”- powiedział Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi, Konfederacja Przemysłu Papierniczego w Europie.

Poniżej dostępne są pliki z całą notatką prasową CEPI oraz „EU Biodiversity Strategy for 2030”.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy