Nowe badanie JRC zagrożeniem da właściwej polityki klimatycznej UE

Nowe badanie JRC niewłaściwie interpretuje dane satelitarne dotyczące pokrywy leśnej i grozi wprowadzaniem zmian w polityce klimatycznej w oparciu o błędne założenia.
W ubiegłym tygodniu czasopismo naukowe „The Nature” opublikowało artykuł „Nagły wzrost powierzchni lasów wycinanych w Europie po 2015 r.” na podstawie badań przeprowadzonych przez Joint Research Centre.
Badanie twierdzi, że w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost powierzchni pozyskiwanych lasów w Europie i spekuluje na temat przyczyn i skutków takiego „dramatycznego wzrostu”.
Konkluzja naukowców jest taka, że ​​rosnące zapotrzebowanie na usługi i produkty leśne, wynikające z biogospodarki, stanowi wyzwanie dla zrównoważonej gospodarki leśnej, a bardziej ogólnie dla ambicji UE w walce z kryzysem klimatycznym.
Reprezentując branżę opartą na cyrkularnych i zrównoważonych surowcach leśnych, Cepi pragnie zwrócić uwagę na kilka istotnych wad w metodologii i założeniach badania.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju Obserwatorium Leśnego UE, które można szybko i niezawodnie wykorzystać do informowania polityki i ogółu społeczeństwa.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy