Nowe władze FEFCO

27 maja br. Jan Klingele zakończył pełnienie funkcji prezydenta FEFCO. Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia i Zarządu (w trybie online), zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym i statutem FEFCO, do pełnienia funkcji prezydenta tej organizacji na czas kolejnej dwuletniej kadencji, tj. na lata 2020-2022, powołany został dr Fady Gemayel, który od ponad dwóch dekad zaangażowany jest aktywnie w działalność Federacji. W krótkiej autoprezentacji przekazał on informacje o trzypokoleniowej tradycji rodziny Gemayel z sukcesem prowadzącej wytwarzanie tektury falistej i opakowań P&B na terenie Europy i regionu Bliskiego Wschodu. Jednocześnie zarysował strategiczne kierunki i priorytetowe obszary dla działalności w perspektywie krótkookresowej. Prezydent Gemayel zapowiedział, że zdefiniowanie hierarchii zadań dla FEFCO w okresie najbliższej dwuletniej kadencji, będzie możliwe po wykonaniu analizy potrzeb i oczekiwań członków oraz od zdolności Zarządu Federacji do budowania konsensusu wokół sposobu odpowiedzi na wyzwania.

Na funkcje wiceprzewodniczących Zarządu FEFCO w okresie 2020-2022 powołani zostali: Jan Klingele (VDW) i Saverio Mayer (CEO Smurfit Kappa Group). Dodatkowo, honorowym wiceprzewodniczącym FEFCO wybrana została Nina Iversen (Glommapapp), reprezentująca interesy krajów skandynawskich.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy