Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników z udziałem SPP

W odpowiedzi na zaproszenie J. Kubicy – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Ekscelencji Biskupa T. Lityńskiego – delegata KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, przedstawiciele branży papierniczej uczestniczyli w jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników, która  zgodnie z uświęconą już od 25 lat tradycją odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Tegorocznej Pielgrzymce towarzyszyło hasło „Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet”, które upamiętniło słowa wypowiedziane przed laty podczas homilii wygłoszonej przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego – wyniesionego właśnie na ołtarze obok Matki Elżbiety Róży Czackiej – założycielki zakładu dla niewidomych w Laskach k. Warszawy.

W uroczyście koncelebrowanej mszy świętej uczestniczyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, gospodarki wodnej, parków narodowych, ochrony środowiska, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, inni pielgrzymi z terenu całej Polski a wśród licznie obecna młodzież. Homilię wygłosił ks. profesor M. Kalinowski  – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W czasie mszy świętej, delegaci regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych ofiarowali symboliczne dary eucharystyczne, które przedstawiono do konsekracji. Po zakończeniu wspólnej modlitwy reprezentanci środowiska leśników oraz zaproszeni goście udali się na Krajową Naradę Leśników, zwołaną przez DGLP w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska, która zorganizowana została w Sali Papieskiej, położonej w siedzibie Sanktuarium Klasztoru Ojców Paulinów. Spotkanie było okazją do krótkich wystąpień przygotowanych przez Organizatorów jubileuszowej Pielgrzymki. Przy otwarciu uczestnicy okolicznościowej narady wysłuchali wsparcia duchowego od Bp. T. Lityńskiego, a następnie głosu E. Siarki – sekr. stanu Min. Klimatu i Środowiska oraz wypowiedzi J. Kubicy – DGLP.

Kolejnym etapem uroczystości było spotkanie braci leśnej na terenie Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej, pn. „Święta Puszcza” zlokalizowanym nieopodal w urokliwym Olsztynie.  

W przebiegu wspomnianego programu XXV Pielgrzymki Leśników nasze Stowarzyszenie reprezentowali: A. Samborski (Mayr-Melnhof Group), J. Turski (dyr. gen. SPP).

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy