Paper & Beyond 2021

W dniach 17 – 18 listopada 2021 r. Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) była organizatorem kolejnej edycji prestiżowego wydarzenia branżowego: „Paper & Beyond”. Przedsięwzięcie jest kontynuację wieloletniej tradycji organizowania listopadowej debaty (dawniej pn: European Paper Week) z  udziałem najbardziej prężnych podmiotów i przedsiębiorców sektora celulozowo-papierniczego  na naszym kontynencie. Organizatorzy wydarzenia z dumą przypomnieli, że już 20 lat temu, z inicjatywy Cepi przedsiębiorcy naszej branży przyjęli dobrowolną deklarację (European Declaration of Paper Recycling”), zobowiązującą do wysiłku na rzecz progresji w zakresie poprawy wskaźników odzysku i recyklingu papieru, z ambicjami publicznej oceny kroczącego wzrostu co 5 lat.

Program tegorocznej imprezy realizowano pod hasłem: „Shaping the Next generation”. Za jej powodzenie odpowiadał J. Ringman (dyr. gen. Cepi) wraz z międzynarodowym team’em, w usgodnieniu z I Capuano (prezydentem Cepi). Wybór hasła dla tegorocznego eventu nawiązywał bezpośrednio do nazwy nowego instrumentu pn. „NexGenerationEU,”, tj. funduszu UE będącego komponentem wieloletnich ram finansowych 2021-2027, z łącznym budżetem wsparcia w wysokości 806,9 mld euro.

Obok przedstawicieli licznych firm oraz organizacji branżowych reprezentujących przemysł oparty o surowiec drzewny oraz struktury całego łańcucha wartości papieru, w dwudniowych debatach uczestniczyli reprezentanci najważniejszych instytucji UE (Parlament i Komisja Europejska). W części debat tzw. wysokiego szczebla, dedykowanej omówieniu priorytetów unijnej polityki uczestniczyli znani politycy i decydenci, którzy niejednokrotnie byli wcześniej adresatami postulatów i opinii jakie zgłaszało Cepi w trybie bieżących konsultacji publicznych lub przy okazji spotkań bilateralnych.

W szczególności istotna okazała się obecność „policy-makers”, odpowiedzialnych zarówno za kreowanie jak i egzekwowanie polityki Wspólnoty w takich strategicznych dziedzinach jak: przemysł – klimat – energia – środowisko – cyfryzacja – badania i rozwój – konkurencyjność – finansowanie – zatrudnienie. W czasie dwudniowej debaty podczas realizacji całego programu przeprowadzono ogółem 45 prezentacji w 13 blokach tematycznych. Tematy jakie prezentowali zaproszeni paneliści obejmowały te kluczowe wyzwania i szanse dla branży, które determinują konkurencyjny rozwój branży w średnio i długookresowej perspektywie.

W czasie pierwszego dnia wydarzenia, A. Muskała – Prezes SPP była w gronie 3 zaproszonych panelistów, którzy zabrali głos i odpowiadali na zapytania w ramach debaty zatytułowanej: „Pathways to carbon neutrality – technological opportunities”. Dzięki zapewnieniu przyjaznego  narzędzia komunikacji, zainteresowani mogli formułowane przez siebie pytania kierować za pośrednictwem „chat’u” do poszczególnych referentów i uzyskać wyjaśnienia. Dodatkowo. istniała możliwość rezerwacji (online) dialogu pomiędzy uczestnikami wydarzenia i zaproszonymi ekspertami. W przebiegu tegorocznej edycji udział brali członkowie personelu biura SPP, a także przedstawiciele kilku zakładów członkowskich SPP.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy