PAPER & BEYOND 2023

28–29 listopada 2023 r. w Brukseli, z inicjatywy Cepi (Confederation of European Paper Industry), zorganizowana została cykliczna konferencja europejskiej branży papierniczej: „PAPER & BEYOND ’23”, którą w tym roku realizowano pod hasłem: „Circular Choices”. Wydarzenie jest kontynuacją wieloletniej tradycji organizowania listopadowej debaty (znanej dawniej jako „European Paper Week”), której uczestnikami są najbardziej prężni operatorzy instalacji sektora celulozowo-papierniczego na naszym kontynencie, reprezentanci łańcucha wartości i zaopatrzenia przemysłu papierniczego, przedstawiciele funkcjonujących w niemal 20 krajach UE struktur branżowych zrzeszonych w Cepi oraz FEFCO, partnerzy instytucjonalni realizujący współpracę w ramach platformy programowej Fibre Packaging Europe Alliance. W przebiegu dwudniowej debaty nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). Gośćmi specjalnymi byli m.in. przedstawiciele organów i instytucji Komisji Europejskiej odpowiedzialni za kształtowanie kierunków zmian w strategicznych obszarach legislacji UE (EC-DG GROW, DG-CLIMA, EC-JRC).

Duże zainteresowanie budziła debata na szczeblu high-level-session, z głosem panelistów reprezentujących władze Cepi oraz menedżerów (CEOs) europejskich firm, zaliczanych do światowych liderów produkcji mas celulozowych, papieru i jego wyrobów. Wiodącym tematem tej części programu była ocena szans i wyzwań związanych z realizacją unijnych celów ambitnej polityki klimatycznej – środowiskowej – surowcowej przez przemysł papierniczy, biorąc pod uwagę konieczność ogromnego wysiłku inwestycyjnego sektora P&P w niskoemisyjne technologie, redukcję śladu środowiskowego, zasobooszczędne gospodarowanie surowcami, a także na rzecz promocji ekoprojektowania i stałego wzrostu wskaźnika recyklingu odpadów papieru i tektury.

W tegorocznej edycji konferencji odbył się finał międzynarodowego konkursu:” The Blue Sky Young Researchers and Young Professional Awards’23” , a w jego szrankach wystartowało 5 reprezentantów sektora R&D. Wśród kryteriów kwalifikujących kandydatów do udziału dominujące znaczenie miał dorobek prac wyróżniających się walorami innowacyjności, a także uzyskanie rekomendacji przez jury co warunkowało dopuszczenie uczestników do premierowej prezentacji wobec szerokiego audytorium.

Konferencja była okazją do prezentacji przez Cepi tzw. Energy Efficiency Checklist, inicjatywy wpisującej się w koncepcję ramowej polityki UE w zakresie adaptacji technologii dla przemysłu o charakterze przełomowym, zmierzających do redukcji oddziaływania na klimat i środowisko, poprawiających bezpieczeństwo dla obywateli.

Wiele uwagi poświęcono potrzebie dostosowania polityki instrumentów wsparcia procesu transformacji energetycznej w UE, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania gałęzi energochłonnych, aby możliwe było utrzymanie ich konkurencyjności w skali globalnej. W dyskusjach zorganizowanych w 10 blokach tematycznych, z udziałem ok. 50 panelistów, próbowano zdefiniować potencjalny wymiar wkładu branży papierniczej w rozwój unijnego modelu biogospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie naszego Stowarzyszenia, więcej informacji o charakterze szczegółowym o przebiegu tegorocznej konferencji mogą uzyskać w komunikacji bezpośredniej z biurem SPP.

Zdjęcia: J. Turski, SPP

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy