Papier – tradycyjny produkt, nowoczesna branża

25 maja 2021 r. Stowarzyszenie Papierników Polskich we współpracy z Bankiem Pekao zorganizowało webinarium „Papier – tradycyjny produkt, nowoczesna branża”. Wydarzenie, w którym udział wzięło 70 przedstawicieli branży oraz klientów Banku, miało na celu zaprezentowanie kluczowych wniosków z raportu opracowanego przez Bank, sytuację sektora oraz perspektywy. W trakcie webinarium głos zabrała również prezes SPP A. Muskała.

W pierwszej części webinarium omówione zostały podstawowe fakty (produkcja i rozwój branży w odniesieniu do trendów globalnych), pozycja sektora w Europie, bieżąca sytuacja w dobie pandemii koronawirusa, perspektywy i potencjał ekologiczny, jak również wnioski dla krajowego sektora. W podsumowaniu stwierdzono, że ogólny bilans szans i ryzyk pozostaje przechylony zdecydowanie na plus dla naszej branży. W drugiej części webinarium omówiono przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ofertę Banku.

Raport, który był tematem webinarium, dostępny jest do pobrania poniżej oraz na stronach Banku.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy