Prezes Aneta Muskała podsumowuje miniony rok działalności SPP

W lipcowym numerze Przeglądu Papierniczego pojawił się artykuł Prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich Anety Muskała podsumowujący ostatni rok pracy naszego Stowarzyszenia.

Pierwszy rok kadencji prezes A. Muskały upłynął w wyjątkowych warunkach epidemii Covid-19 i, jak podkreśla sama prezes, był to jednocześnie czas wyzwań i szans dla naszego sektora gospodarki. Według raportu Banku Polskiego Pekao z kwietnia 2021 r. branża papiernicza zamknęła rok 2020 z 3% wzrostem. Na wygranej pozycji stanęły zakłady zajmujące się produkcją opakowań w szczególności e-commerce oraz wyrobów higieniczno-sanitarnych.

W artykule podkreślono, że przez cały rok Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe wspierające naszą branżę w różnych aspektach tak aby utrzymać dobrą pozycję na rynkach światowych. Czas epidemii był też wzmożonym czasem prac legislacyjnych, które zmieniały treść ustaw, dyrektyw i rozporządzeń dot. funkcjonowania naszej branży m.in. związanymi z gospodarką odpadami czy obostrzenia związane z panowaniem pandemii Covid-19. Na arenie europejskiej Stowarzyszenie brało udział w szeregu konsultacji i spotkań dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu, Funduszu Innowacji, a także problemu odpadów z jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Prezes A. Muskała podkreśliła, że w przyszłości Stowarzyszenie dalej będzie prowadzić aktywne działania wspierające firmy członkowskie w różnych obszarach ich działalności, a także będzie kontynuować promocję wyrobów z papieru i tektury, w których DNA wpisany jest recykling i ochrona środowiska.

Poniżej można pobrać pełną treść artykułu.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy