Producenci celulozy i papieru wprowadzają innowacje w celu ograniczenia emisji CO2

Sektor celulozowo-papierniczy już od kilku dziesięcioleci nie łączy rozwoju ze wzrostem emisji CO2, ale nadal jest energochłonny. Aby jeszcze bardziej zaangażować się w łagodzenie zmian klimatycznych, stawia on na przełomowe technologie, które mogą zmniejszyć zapotrzebowanie sektora na energię nawet o 80%, a także na ogromny potencjał do instalowania energii odnawialnej bezpośrednio na miejscu. Ostatnie przyspieszenie postępów zostało pobudzone przez bezprecedensową współpracę między podmiotami branżowymi.

Cepi reprezentuje europejskich producentów masy celulozowej i papieru. Jednocześnie przewodzi grupie dostawców innowacyjnych rozwiązań i ekspertów, zwaną Forum Rozwiązań Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Solutions Forum EESF). Obejmuje ona inżynierów pracujących w całej Europie dla firm i dostawców w tym sektorze.

Ich celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania technologii ograniczających emisję, identyfikacja przeszkód w ich wdrażaniu oraz promowanie korzystnego otoczenia regulacyjnego. W ostatnim czasie EESF współpracowała z branżą pomp ciepła i jej stowarzyszeniem w UE, kładąc podwaliny pod integrację pomp ciepła w europejskich papierniach. Pompy ciepła mają potencjał, aby zapewnić około 50% energii potrzebnej do ogrzewania i, w tym samym procesie, pomóc obniżyć emisję CO2. Ponadto, ostatnie badania wykazały, że do 2030 roku 30% energii elektrycznej i prawie 6% ciepła wytwarzanego na miejscu może pochodzić z energii słonecznej lub wiatrowej.

Mimo to, największe korzyści w zakresie redukcji emisji w najbliższej przyszłości przyniesie przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania producentów na energię. Wciąż nie wiadomo, która technologia zidentyfikowana przez EESF okaże się ostatecznie przełomowa. Technologia pary przegrzanej przekształca papiernie w duże, zamknięte pompy ciepła. Nowatorskie systemy suszenia pozwalają na usuwanie wody ze wstęgi papieru bez użycia ciepła i parowania, a bezwodna produkcja papieru całkowicie wyeliminowałaby potrzebę stosowania ciepła. Jedna z tych technologii ostatecznie stanie się przełomem, który pozwoli sektorowi znacząco zmniejszyć emisję CO2.

Oprócz EESF, kilka innych konsorcjów w Europie bada potencjał rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, ponieważ oferują one wyższą „dekarbonizację w przeliczeniu na wydane euro” i mają na celu rozwiązanie „trudnego problemu” ilości ciepła potrzebnego do suszenia papieru. Samo ciepło stanowi około 70% zapotrzebowania na energię w papierni.

Jedną z takich grup jest niemiecka Modellfabrik Papier, „modelowa fabryka”, która wkrótce pomieści badaczy i naukowców skupionych na jednym celu: neutralnej dla klimatu produkcji papieru do 2045 roku. Jest ona wspierana przez 24 firmy i siedem ośrodków badawczych, a także samą Cepi i jej niemiecki odpowiednik DIE PAPIERINDUSTRIE. Kolejnym jest VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, które uruchamia program badawczy o nazwie Energy 1st – Fibre products forming, w którym uczestniczy ponad 40 firm. Program ten zademonstruje innowacyjny proces „formowania na sucho” w infrastrukturze pilotażowej.

W porównaniu z innymi sektorami produkcja masy celulozowej i papieru co roku dokonuje znacznych inwestycji w ekologizację swoich procesów produkcyjnych. Wiąże się to z pewną liczbą wpadek, dlatego też ocena uzasadnienia biznesowego dla nowej technologii jest istotną częścią tego procesu. Niedawne badanie „głęboko eutektycznych rozpuszczalników” mające na celu dekarbonizację produkcji masy celulozowej u źródła nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Doprowadziło ono jednak do przełomu w produkcji ligniny, która w niedalekiej przyszłości może stać się głównym źródłem przychodów dla branży jako alternatywa dla materiałów opartych na paliwach kopalnych.

Źródło: Cepi

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy