Program Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój to program, który pomaga zmienić dobry pomysł w nowoczesny produkt lub atrakcyjną usługę, dzięki czemu polskie firmy i instytucje naukowe mają szansę na szybki rozwój. Jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytety, które przyjęto dla finansowania projektów w ramach dotacji to przede wszystkim:

  • wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  • zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Program wspiera m.in.

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • start-upy,
  • jednostki naukowe,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
  • instytucje otoczenia biznesu.

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie: www.poir.gov.pl

W pliku poniżej załączono informację zawierającą harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Inteligentny Rozwój na 2021 rok.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy