„Przegląd Papierniczy” ponownie laureatem konkursu Numerus Primus Inter Pares

Z radością informujemy, że nasz miesięcznik (którego wydawcą jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT) został zwycięzcą w tegorocznym konkursie NUMERUS PRIMUS INTER PARES – w grupie czasopism specjalistycznych.

Do konkursu zgłoszono 20 tytułów. Zaproszone do udziału redakcje same wybierały jeden numer z poprzedniego rocznika (2021). Redakcja „Przeglądu Papierniczego” przesłała numer styczniowy (PP 1/2021) i ten wybór okazał się trafny. Jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza, najwyżej oceniło jego poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników, atrakcyjność tematyki, rozmaitość form dziennikarskich i poprawność językową.

Do konkursu organizowanego przez Towarzystwo Kultury i Historii Techniki (TKiHT) już po raz drugi zgłosiliśmy numer „Przeglądu Papierniczego” i ponownie zdobył on honorowy tytuł Numerus Primus Inter Pares. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, szczególnie autorom, rozmówcom udzielającym wywiadów, reklamodawcom i współpracownikom. Bez nich to zwycięstwo nie byłoby możliwe!

Podsumowanie XXXV edycji konkursu Numerus Primus Inter Pares odbyło się 8 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT wraz z zakończeniem XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uroczystość prowadził Janusz Kowalski, sekretarz TKiHT, a dyplomy honorowe i puchary laureatom wręczali Marek Bielski, przedstawiciel jury, członek władz TKiHT i Magdalena Borek-Daruk, prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy