Przemysł papierniczy pod wpływem wysokich cen energii i osłabienia wzrostu gospodarczego w 2022 r.

Wstępne statystyki na rok 2022 opublikowane przez Cepi, Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego, pokazują wpływ wysokich cen energii oraz słabnącego wzrostu gospodarczego w UE i na świecie. Sektor może jednak wykorzystać pozytywne trendy długoterminowe, które może przyspieszyć unijny plan przemysłowy Green Deal.

Zużycie papieru w Europie pozostało stabilne w 2022 roku, wykazując odporność w obliczu obecnego spowolnienia gospodarczego w Europie. Jednocześnie produkcja papieru i tektury spadła o 5,9% w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, według wstępnych danych opublikowanych dziś przez Cepi. Spadek produkcji odnotowano również we wszystkich regionach świata, w tym u większości głównych konkurentów UE w sektorze.

Zmniejszona produkcja i stabilna konsumpcja doprowadziły do pogorszenia bilansu handlowego sektora w kontekście zwiększonej konkurencji światowej. Sytuacja, na którą Cepi wielokrotnie zwracała uwagę instytucjom UE. Słabość produkcji papieru odnotowana w drugiej części roku jest w dużej mierze tłumaczona wysokimi kosztami energii i surowców w Europie, które doprowadziły do tymczasowych przestojów maszyn.

Spowalniająca siła napędowa gospodarki UE w drugiej połowie 2022 roku oraz otwarcie przemysłu papierniczego na rynki światowe, na których wzrost również się zatrzymał, również przyczyniły się do tego przesunięcia w dół i tymczasowego spadku konkurencyjności. Jednak europejski sektor papierniczy jest tradycyjnie silnym eksporterem, a jego bilans handlowy pozostaje dodatni.

Inne trendy w sektorze, choć negatywne w ujęciu rok do roku, wskazują na stabilność w perspektywie długoterminowej, jak np. wykorzystanie papieru do recyklingu, które zmniejszyło się o 6,4% w porównaniu z 2021 r., ale pozostaje stabilne w okresie trzyletnim. Wysokie ceny energii elektrycznej i gazu znacząco wpłynęły na te papiernie, których produkcja w największym stopniu zależy od papieru do recyklingu, co wpłynęło na wynik w 2022 roku.

Podobnie papier i tektura opakowaniowa, w coraz większym stopniu zastępujące alternatywy oparte na paliwach kopalnych, pozostają jednym z głównych motorów wzrostu sektora. Podczas gdy produkcja opakowań papierowych w Europie spadła o 4,6% w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., produkcja papieru opakowaniowego nadal pozostaje znacznie powyżej poziomów sprzed okresu covidowego. Liczby te, obliczone według ton wyprodukowanego papieru, nie uwzględniają godnych uwagi postępów zrealizowanych w zakresie zmniejszenia wagi poszczególnych rozwiązań w zakresie opakowań papierowych, zgodnie z zaangażowaniem branży w zrównoważony rozwój.

W kontynuacji z ostatnich trzech lat, nowe wzorce konsumpcji po pandemii Covid spowodowały również wzrost popytu na gatunki sanitarne i domowe, zyskując 3,6% w porównaniu z rokiem 2021.

Wstępne statystyki Cepi na rok 2022 można pobrać tutaj: Cepi preliminary statistics 2022.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy