Przyszłość branży papierniczej oczami związkowców i pracodawców

15 lutego 2022 r. odbyła się  konferencja online na której podsumowano międzynarodowy projekt Turn the Page, w którym aktywnie uczestniczyli związkowcy z papierniczej „Solidarności”.  

Głównym celem współfinansowanego ze środków UE projektu było opracowanie ogólnej strategii dla sektora celulozowo-papierniczego w Europie, aby przyciągnąć i utrzymać w nim młodych ludzi, a także  wzmocnić wizerunek branży i poprawić jej postrzeganie przez społeczeństwo. Za realizacje projektu odpowiadała Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego wraz Europejskim Związkiem Pracowników Przemysłowych  IndustriAll. Natomiast wśród partnerów z 5 państw UE: Belgii, Finlandii Niemiec, Włoch i Polski znalazł się Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, reprezentowany przez Krajową Sekcję Pracowników Przemysłu Papierniczego.

Europejski przemysł celulozowo-papierniczy jest sektorem ekologicznym, wysoce innowacyjnym i w coraz większym stopniu wykorzystującym technologie cyfrowe. Dostarcza on w ten sposób rozwiązania i technologie nowej generacji. Wiedza na ich temat nie jest jednak dostatecznie rozpowszechniona, podobnie jak informacje na temat obiecujących możliwości kariery oferowanych przez sektor.  Projekt „Turn the Page” ma na celu wypełnienie tej luki poprzez dostarczenie narzędzi komunikacyjnych i łatwo dostępnych informacji o branży, miejscach pracy i możliwościach kształcenia. Jest on skierowany do młodych ludzi na wszystkich poziomach edukacji i umożliwia pierwsze spotkania / doświadczenia z branżą. Z punktu widzenia zainteresowanych stron projekt ułatwia gromadzenie i wymianę przykładów najlepszych praktyk zarówno w zakresie rekrutacji, jak i zatrudniania młodych pracowników.

Jak podkreśla Marek Ziarkowski, przewodniczący papierniczej „Solidarności” – Projekt Turn the Page pokazał  z jakimi problemami rekrutacyjnymi boryka się branża papiernicza w wielu krajach. Może jeszcze nie w Polsce, ale i my musimy wszyscy, zarówno związki zawodowe, pracodawcy i ich organizacje (a w Polsce funkcjonuje Stowarzyszenie Papierników Polskich) zabiegać o wizerunek tej branży – pokazać, że  ma ona w sobie różnorodne i atrakcyjne ścieżki rozwoju zawodowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://bit.ly/PapierniczaSolidarnosc

Dodatkowo z rezultatami projektu można zapoznać się na specjalnie dedykowanej mu stronie stronie (także w polskiej wersji językowej) gdzie znalazły się także nagrane wywiady z młodymi pracownikami sektora papierniczego z krajów objętych projektem.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy