Seminarium SPP – Materiały z papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością

Już wkrótce – 9 listopada – w Hotelu Puro w Łodzi odbędzie się seminarium „Materiały z papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością”, organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

W seminarium mogą uczestniczyć zarówno osoby będące Członkami Indywidualnymi SPP lub przedstawicielami Członków Wspierających SPP, jak i osoby spoza Stowarzyszenia. Już od dziś można rejestrować swój udział w wydarzeniu bezpośrednio na stronie: https://foodcontact.spp.pl/ lub wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszeniowy i odesłać jego skan na adres stf@spp.pl
Opłata dla Członków SPP wynosi 350 zł + VAT, dla osób spoza SPP 600 zł + VAT. Po otrzymaniu zgłoszenia, faktura za udział będzie przesłana na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy!…

Poniżej do pobrania program seminarium.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy