Seminarium Techniczne FEFCO 2021

W dniach 20 – 22 października 2021 r. w Kopenhadze, w siedzibie międzynarodowego centrum  konferencyjno-wystawienniczego Bella Center zorganizowana została kolejna edycja branżowego wydarzenia FEFCO Technical Seminar 2021. Hasło tegorocznego seminarium brzmiało: “Towards intelligent manufacturing and the digitalisation of the corrugated industry”. Termin przeprowadzenia Seminarium, wybór miejsca, a także formuła organizacyjno-programowa zostały opracowane przez zespół specjalistów branży rekrutujących się z krajów zrzeszonych w strukturze Europejskiej Federacji Producentów Tektury Falistej (FEFCO), pod przewodnictwem Marc’a Van Damme (chairman, FEFCO Operations & Innovation Committee).

Z informacji organizatorów ex-post wynika, że uczestnikami tegorocznej edycji było ponad 860 osób, przybyłych z 30 różnych krajów, prowadzących działalność biznesową w obszarze zainteresowania naszej branży na terenie 3 kontynentów (Europa, Azja, Ameryka). Wśród zarejestrowanych uczestników Seminarium Technicznego FEFCO 2021 najliczniejszą grupą byli przedsiębiorcy, którzy reprezentowali zróżnicowane profile produkcji w branży oraz szeroką gamę wyspecjalizowanych usług w ramach całego łańcucha wartości.

W przebiegu wydarzenia udział wzięli również reprezentanci firm członkowskich SPP: Aquila Radomsko – VPK, Eurobox Polska, Mondi Świecie, TFP, TOP-Thimm Opakowania, Werner Kenkel. Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez P. Rogalkę (wiceprezesa SPP/przew. Sekcji Tektury Falistej) i J. Turskiego (dyr. gen. SPP).

Organizatorzy zadbali o stworzenie doskonałej okazji do networkingu, zarówno podczas debat plenarnych w części konferencyjnej, jak i na terenie hali wystawienniczej. Zainteresowani rozmowami mogli spotkać na miejscu wybranych przez siebie partnerów jak np.: projektanci najnowocześniejszych linii technologii produkcji, producenci kompletnego parku maszynowego dla potrzeb branży, dostawcy urządzeń peryferyjnych typu „end-of-life equipment”, zaopatrzeniowcy aparatury monitorującej takiej jak sensory i czujniki, dostawcy rozwiązań dla automatyki procesu, a także innowatorzy w dziedzinie zastosowań urządzeń sztancujących i tnących – technik nadruku – metkowania – kodowania – barwników, wielu innych oferentów produktów lub usług branżowych.  

W programie 3 dniowego Seminarium zrealizowano 3 bloki sesji tematycznych: „Inteligent plant design”, „Using inteligent data” oraz „Inteligent digital machines”. Każdorazowo, po zakończeniu prezentacji, prelegenci udzielali wyjaśnień w ramach dynamicznych sesji Q&A (pytania i odpowiedzi), które moderował Steve Paar (SKG).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się programowe wystąpienia przedstawicieli FEFCO, które dotyczyły kwestii głębokich zmian legislacji UE zachodzących w ostatnim okresie oraz ich wpływu na pojawienie się nowych wyzwań dla naszej branży w średniookresowej i długofalowej perspektywie. Wymienić należy ich wiele mówiące tytuły: „Climate and energy challenges for corrugated” – Eleni Despotou (sekr. gen. FEFCO) oraz „EU policies on corrugated” –  Krassimira Kazashka (dyr. techn. FEFCO). W ramach całego programu przeprowadzono również 62 sesje w ograniczonej formule czasu prezentacji, tzw. „spot-lights”.

Wśród uczestników tegorocznego wydarzenia, którzy widoczni byli na scenie głównej byli m.in. przedstawiciele z Polski, którzy zaangażowani są w działalność prowadzoną przez SPP: Łukasz Nęcki – członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowej, Paweł Rogalka – wiceprezes SPP, który omówił temat: „Starting up a digital printing house in 2020 a unique experience and challenges” podczas trzeciego dnia w ramach bloku tematycznego: „Intelligent digital machines”. Ponadto, w ramach tego samego bloku tematycznego wystąpił dr Tomasz Garbowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), autor referatu: “Digital and analog printing from the perspective of corrugated board strength parameters & performance”.     

W trzecim dniu Seminarium debaty odbyło się uroczyste ogłoszenie laureatów konkursów, które realizowane są tradycyjnie w 5 różnych kategoriach: Innovation Award, Sustainability Award, Best Presentation Award, Most Inspiring New Member Award oraz Life Time Achievement.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy