SPP na V Kongresie Przemysłu Opakowań

Dzisiaj, 26 września, przedstawicielki SPP – Katarzyna Godlewska, dyrektor biura SPP oraz Agnieszka Werner, Sekcja Tektury Falistej – brały udział w V Kongresie Przemysłu Opakowań, organizowanym w Poznaniu przez Polską Izbę Opakowań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Na program merytoryczny Kongresu złożyły się wystąpienia będące próbą odpowiedzi na pytanie, w jakich kierunkach podąża produkcja w branżach, dla których opakowania są przeznaczone, jakich nowych produktów i technologii spodziewać się możemy na rynku za kilka lat i w związku z tym jak na te wyzwania branża opakowaniowa chciałaby odpowiedzieć. Nowe produkty i technologie będą wymagały nowych rodzajów opakowań, które my będziemy musieli zabezpieczyć. To producenci nowych wyrobów spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych, gospodarstwa domowego, kosmetyków, higieny, rolniczych (owoce i warzywa), dietetycznych, ekologicznych itp. określają nam, jakie wymogi winny spełniać opakowania, aby te nowe wyroby i wprowadzanie ich na rynek odpowiednio zabezpieczyć, uwzględniając wiele nowych uwarunkowań związanych z demografią, stylem życia, zdrowiem, przyzwyczajeniami, gustami i ekologią.

Obecność branży opakowań z papieru i tektury na Kongresie mocno zaznaczyła się poprzez prelekcję Marka Motylewskiego (Mondi Group), który opowiedział o papierach hybrydowych jako zrównoważonej przyszłości opakowań z tektury falistej. W swojej prezentacji zdecydowanie podkreślił, że papier i papierowe opakowania to najlepsza opcja w zrównoważonym rozwoju naszej cywilizacji.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy