SPP uczestnikiem warsztatów organizowanych przez PAN i URK

2 marca 2023 r. w Pałacu Staszica w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z inicjatywy Instytutu Filozofii i Socjologii (PAN-IFiS) zorganizowano warsztaty krajowe nt: „Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”. Ich przeprowadzenie sfinansowano w ramach unijnego programu Horyzont 2020, z puli grantów wspierających badania naukowe na rzecz wzmocnienia innowacyjności w obszarze realizacji celów polityki klimatycznej UE z uwzględnieniem roli lasów (projekt badawczy nr. 773324, ERA-NET CoFund ForestValue, pt: „Learn for Climate”).

Partnerami projektu, realizowanego w okresie 2023 – 2025 są jednostki naukowo-badawcze z czterech krajów członkowskich UE:
– Polska: PAN–IFiS w Warszawie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (URK)
– Niemcy: Forest and Environmental Policy, Uniwersytet we Freiburgu; European Forest Institute Bonn
– Szwecja: University of Technology, Lulea; Swedish University of Agricultural Sciences
– Słowenia: Biotechnical Faculty Dept. of Forestry and Renewable Forest Resources, Uniwersytet w Lublanie

Zdefiniowane cele projektu: poznanie i wzmocnienie mechanizmów uczenia się podmiotów zaangażowanych w realizację polityki leśnej. Mechanizmy uczenia pozwalają na skuteczniejsze osiąganie celów wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w zmieniających się warunkach klimatycznych oraz łagodzenia konfliktów wynikających z różnych przekonań, wartości i celów grup społecznych zaangażowanych w dyskusję o zarządzaniu lasami.

Udział w przeprowadzonych warsztatach wzięło ok. 30 osób. Organizatorzy zaadresowali zaproszenia do zróżnicowanych instytucji i środowisk społeczno-zawodowych, które znane są z aktywnego zaangażowania w realizuję priorytetów polityki klimatycznej, środowiskowej, gospodarczej i społecznej w Polsce. W odpowiedzi na imienne zaproszenie ze strony PAN-IFiS, branżę papierniczą reprezentował J. Turski, dyr. gen. SPP.  

Gospodarzem warsztatów był prof. dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, który przy otwarciu wydarzenia zaprosił zebranych do prac w ramach 5 stolików problemowych. Opinie, uwagi, postulaty zgłaszane w poszczególnych podgrupach przyjmowali moderatorzy (pracownicy naukowi zarekomendowania przez IFiS URK), dzięki umiejętnemu wejściu w interakcję z poszczególnymi dyskutantami. Podczas przebiegu warsztatów, odrębnie w fazie początkowej i przed ich zakończeniem, doręczone zostały ankiety zawierające propozycje pytań i odpowiedzi, które podlegały ocenie indywidulanej przez każdego z uczestników. Jak zadeklarowali prowadzący warsztaty, zgromadzony zasób materiału uwzględniający wkład uczestników w przebieg debaty zostanie wykorzystany w kolejnym etapie projektu. W dniu następnym, po zakończeniu warsztatów, prof. dr hab. K. Niedziałkowski podziękował wszystkim za udział stwierdzając, że pozyskanie różnorodnych spojrzeń na wyzwania związane z zarządzaniem lasami w obliczu zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, pozwala lepiej zrozumieć, które czynniki są kluczowe dla oceny przyszłych scenariuszy dotyczących wzmacniania adaptacyjnych i mitygacyjnych funkcji lasów.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy