Strategia Integracji Systemu Energetycznego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała Strategię Integracji Systemu Energetycznego (Energy System Integration Strategy) mającą na celu uczynienie systemu energetycznego bardziej „cyrkularnym” jako całości – obejmującym wiele nośników energii, infrastrukturę i sektory konsumpcji – z wydajnością energetyczną u podstaw.

Będąc głosem europejskiego przemysłu papierniczego, Cepi zgadza się z tym, że integracja systemu energetycznego jest drogą do skutecznej, niedrogiej i głębokiej dekarbonizacji europejskiej gospodarki:

„Nasza branża już działa jako centrum inteligentnej integracji sektorów. Idąc w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu, nasz sektor ma więcej do zaoferowania i osiągnięcia z bardziej zintegrowanego systemu energetycznego ”, powiedział Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi.

Konkretne działania zaproponowane w strategii w celu budowy neutralnego dla klimatu systemu energetycznego są bardzo interesujące i istotne dla Konfederacji Przemysłu Papierniczego w Europie (Cepi), w szczególności:

  • większy nacisk na elastyczność po stronie popytu, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii (CHP) oraz rolę przemysłowego magazynowania ciepła;
  • wsparcie produkcji biogazu;
  • finansowanie elektryfikacji w przemyśle i paliw syntetycznych z wykorzystaniem CO2 wychwytywanego z biomasy;
  • budowanie zdolności energetycznych wiejskich społeczności o obiegu zamkniętym.

Nasza branża już masowo wykorzystuje CHP i aktywnie angażuje się w działania lokalnych społeczności w celu maksymalizacji wydajności zasobów.

Europejski przemysł papierniczy jest już w pełni zaangażowany w program neutralnej dla klimatu Europy do 2050 r., co znajduje odzwierciedlenie w naszej inicjatywie CEO opublikowanej w listopadzie ubiegłego roku. Dotychczas osiągnęliśmy 48% redukcji emisji dwutlenku węgla od 1990 r. Jesteśmy największym prosumentem w dziedzinie energii odnawialnej i często jesteśmy rdzeniem wiejskich społeczności energetycznych o obiegu zamkniętym. Z zadowoleniem przyjmujemy również wizję Komisji, aby wodór stał się konkurencyjnym kosztowo rozwiązaniem zastępującym gaz ziemny w energetyce dla przemysłu.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy