Światowy Dzień Lasu

21 marca jest  Międzynarodowym Dniem Lasów od 2012 r. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu promowania wiedzy na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.

Każdego roku organizatorzy zachęcają kraje do podejmowania działań takich jak: sadzenie drzew, organizowanie konkursów, wystaw oraz innych inicjatyw z tym związanych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Drewno zaspokaja wiele potrzeb człowieka. Może być wykorzystywane do różnych celów, wywierając mniejszy wpływ na środowisko niż wiele alternatywnych materiałów. Może być wielokrotnie użyte, a następnie – poddane recyklingowi. W ten sposób zostaje zmniejszony jego ślad materiałowy. Lasy są wykorzystywane m.in. w budownictwie, energetyce, produkcji podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko”, w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Jak wspomniano powyżej, drewno stanowi m.in. surowiec do produkcji papieru i opakowań. Należy jednak podkreślić, że surowiec ten pozyskiwany przez naszą branżę pochodzi głównie z cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych. Przemysł papierniczy dokłada wszelkich starań, aby przyczynić się do odpowiedzialnej, zrównoważonej gospodarki leśnej, która powinna zapewniać użytkowanie lasów, w tym pozyskiwanie drewna, w taki sposób, aby nie umniejszać ich zasobów przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej. Pozyskane włókna wykorzystuje się do produkcji papieru, tektury i opakowań – kiedy jednak te produkty po wykorzystaniu przez konsumenta zostaną zawrócone do obiegu (bardzo ważna kwestia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów!) poddawane są recyklingowi – co ciekawe i niezwykle ważne dla środowiska (a w tym dla zrównoważonej gospodarki leśnej), można je poddać recyklingowi ponad 25 razy bez utraty ich integralności. Oznacza to, że cenne surowce zostają zachowane i zawrócone do obiegu – doskonale oddaje to ducha gospodarki cyrkularnej.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy