Światowy Dzień Recyklingu

Dziś, 18 marca, obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Został on ustanowiony w 2018 roku. Inicjatorem pomysłu była Global Recykling Foundation. Święto ma na celu podkreślenie znaczenia recyklingu surowców w kontekście ograniczonych zasobów naturalnych, gospodarki cyrkularnej i ochrony środowiska. Jest to ważny temat ponieważ szacuje się, że w Polsce tylko około 30% odpadów jest poddawanych recyklingowi. Podstawionym problemem jest system selektywnej zbiórki i świadomość Polaków, gdzie wrzucać zużyte opakowania. Celem przypomnienia: niebieski pojemnik jest na papier, żółty na tworzywa sztuczne i opakowania z metali, zielony na szkło, brązowy na odpady biodegradowalne i czarny na odpady zmieszane. Trzeba podkreślić, że jeżeli od razu odpowiednio posortujemy odpady, będą one stanowić cenne źródło surowców dla przemysłu. Ponadto, trzeba mieć też świadomość, że niektóre odpady powinno się dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w swoim mieście. Do tego typu odpadów należą np.: opony, sprzęt elektroniczny czy stare farby. Wprowadzenie w Polsce systemu kaucjonowania opakowań mogłoby być dodatkowym bodźcem dla społeczeństwa do poprawnego sortowania opakowań. Trzeba zauważyć, że przemysł papierniczy w Polsce w znacznej części korzysta z surowców pochodzących z recyklingu. Są zakłady, które w 100 % wykorzystują makulaturę do produkcji papieru i tektury. Ponadto, przedstawiciele przemysłu papierniczego w Europie podpisali dobrowolną deklarację w sprawie recyklingu „EUROPEAN DECLARATION ON PAPER RECYCLING 2021-2030”. Celem jest uzyskanie 76% poziomu recyklingu papieru i tektury do roku 2030. Na koniec trzeba podkreślić, że opakowania z tektury falistej są biodegradowalne, nadają się do recyklingu i mają bardzo szeroką gamę zastosowań.

Źródło grafiki: https://www.wroclaw.wios.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/recykling.jpg

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy