Trwa nabór do 4. edycji „EKSPERTA NOT”

Zarząd Główny FSNT-NOT ogłosił czwartą edycję naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”. Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” składają w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia. Jeśli kandydatura jest zgłaszana przez Zarząd TJO FSNT-NOT jest wymagana aprobata Stowarzyszenia, którego członkiem jest kandydat.

Tytuł „Ekspert NOT” Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie Regulaminu, który jest do pobrania poniżej lub na stronie ww.not.org.pl (w zakładce „Działalność Statutowa” znajduje się dodatkowa zakładka Ekspert NOT”) wraz z Kartą Zgłoszenia. Karty Zgłoszeń kandydata należy przesyłać na adres mailowy: aleksandra.lipiec@not.org.pl lub pocztą na adres ZG FSNT-NOT: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, z dopiskiem EKSPERT.

Karty Zgłoszeń kandydatów można przesyłać w terminie do 31 października 2021 r. Do tej pory tytuł „Ekspert NOT” otrzymało 59 osób. Zachęcamy do wzięcia udziału w czwartej edycji o nadanie tytułu „Ekspert NOT”.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy