Udział delegata SPP w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia KIG

9 lutego 2023 r. w siedzibie Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołane przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). Otwarcia debaty i wyjaśnienia przyczyn zwołania NWZ dokonał M. Kłoczko – prezes, dyr. gen. KIG. Przebiegowi obrad przewodniczył A. Szumowski – wiceprzewodniczący Rady Krajowej KIG. Zasadniczym przedmiotem obrad był projekt przyjęcia nowego statutu KIG. Propozycje zmian w dotychczasowych zapisach zostały przygotowane przez  Komisję Statutową, powołaną przez Prezydium KIG w ub. roku. Celem, który przyświecał wprowadzeniu dyskutowanych przez delegatów zmian było przede wszystkim zadbanie o ustrukturyzowanie rozdziałów dotyczących organów kolegialnych izby, a także korekty o charakterze redakcyjnym niektórych punktów dla uniknięcia niejednoznacznej interpretacji. Każda zgłoszona poprawka była kolejno poddawana pod dyskusję. W trakcie obrad zgłoszono kilka dodatkowych poprawek do tekstu przedłożonego materiału, które po rozpatrzeniu wzięto pod uwagę w czasie podejmowania stosownej uchwały końcowej. Zatwierdzone przez delegatów zmiany w żaden sposób nie polegały na naruszeniu dotychczasowych kompetencji organów statutowych, trybu ich powoływania lub  procedowania. W debacie NWZ nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). Po zakończeniu programu posiedzenia kierownictwo Izby zaprosiło wszystkich uczestników do udziału w popołudniowym wydarzeniu, organizowanym przez KIG, pn. Dyplomatyczne Otwarcie Roku’23.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy