Udział SPP w „Forum Przemysłu Drzewnego 2022”

W dniach 21-22 czerwca br. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencję dedykowana najbardziej aktualnym problemom sektora leśno-drzewnego, pod hasłem: „Forum Przemysłu Drzewnego 2022”. W gronie kluczowych partnerów głównego Organizatora wydarzenia (Powermeetings.eu) było Stowarzyszenie Papierników Polskich i Lasy Państwowe oraz inne kluczowe struktury branżowe jak: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Przemysłu Meblarskiego, Polski Związek Pracodawców Leśnych, Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów, Stowarzyszenie Dom Drewniany, Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz inne jednostki związane z funkcjonowaniem branży drzewnej w Polsce. Pierwszego dnia zrealizowano dwie wiodące sesje problemowe: „Gospodarka drewnem w Polsce” oraz „Analizy, technologia i perspektywy”, w ramach których zaprezentowano szczegółowe tematy takie jak: Zrównoważona gospodarka leśna w obliczu potrzeb przemysłu drzewnego; Analiza rozporządzenia KE w sprawie przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów; Współpraca organizacji branżowych przemysłu drzewnego w ramach nowej inicjatywy; Izby Leśne i potencjał lasów prywatnych w Polsce: Prognozy pozyskania drewna w kraju na przestrzeni najbliższych 10/20/30 lat w kontekście bieżących i spodziewanych programów ochrony środowiska UE; Analiza sytuacji na rynku drewna w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych; Doświadczenia Velux w wytwarzaniu ciepła i energii na potrzeby procesów produkcyjnych z własnego produktu ubocznego; Potencjał drewna odpadowego albo drewna z recyklingu jako substytutu drewna pełnowartościowego; Analiza etapów dostaw drewna wielkowymiarowego. Co warte podkreślenia, po wyczerpaniu zaplanowanych wystąpień przez prezenterów, Organizatorzy zapewnili sprzyjające warunki dla przeprowadzenia merytorycznej dyskusji, co sprawiło satysfakcję większości zgromadzonych uczestników konferencji. W czasie dyskusji niejednokrotnie ujawniały się różnice w poglądach lub ocenach rzeczywistej sytuacji z zakresu funkcjonowania rynku drewna, przede wszystkim pomiędzy przedstawicielami Lasów Państwowych i przedsiębiorcami. Głownie dotyczyły one odmiennego postrzegania wyzwań dla odbiorców przemysłowych drewna w Polsce, przede  wszystkim w kontekście destabilizacji życia społeczno-gospodarczego po agresji Rosji na Ukrainę, rosnących kosztów zaopatrzenia w surowiec drzewny, większych kosztów zakupu energii i gazu dla przetwórców drewna, coraz wyższych kosztów pracy w powiązaniu z dokuczliwą inflacją. Warto przytoczyć apel jaki pierwszego dnia Konferencji zaadresował do Uczestników Jarosław Michniuk, aby złożyli akces do wspólnego działania w ramach Koalicji na rzecz Drewna w Polsce. Jak zapowiedziano, oczekiwania i potrzeby odbiorców surowca drzewnego mogłyby zostać  komunikowane wspólnym głosem, wzmacniając w ten sposób na przyszłość pozycję negocjacyjną odbiorców drewna pozyskiwanego z zasobu DG LP.

Na zakończenie obrad pierwszego dnia zorganizowano panel dyskusyjny: „Aktualna sytuacja na rynku drzewnym – Polska i świat”.  W gronie kilkuosobowej grupy panelistów była także A. Muskała (MMG), prezes SPP.

W drugim dniu konferencji przeprowadzono dwie sesje dyskusyjne: „Certyfikacja” oraz „Warsztaty, w ramach których zrealizowano takie tematy szczegółowe jak: Certyfikacja wyrobów drzewnych – potwierdzenie zgodności z regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi systemami certyfikacyjnymi; Postępy prac nad rewizją standardów FSC dotyczących gospodarki leśnej; Certyfikacja łańcucha dostaw PEFC; Ślad węglowy dla produktów drzewnych i celulozowych.  W czasie dyskusji głos zabrał przedstawiciel naszego Stowarzyszenia (J. Turski, dyr. gen. SPP), jednoznacznie potwierdzając zainteresowanie przedsiębiorców branży papierniczej utrzymaniem przez Lasy Państwowe równoległego funkcjonowania systemów certyfikacji łańcucha dostaw drewna: PEFC, FSC.  Jak wyjaśnił, dla branży papierniczej ogromne znaczenie ma potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, że drewno nie zostało pozyskane na terenach zagrożonych i/lub z pogwałceniem praw lokalnych społeczności. Obecnie oba wymienione certyfikaty są wymagane przez kontrahentów i klientów firm operujących w sektorze przetwórstwa drzewnego, a ich posiadanie determinuje zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy