Udział SPP w Kongresie Przemysłu Drzewnego (KOOPDREW)

12 września, w Poznaniu, z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD), w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGLLP), zorganizowano IX edycję międzynarodowej konferencji KOOPDREW.

Organizatorzy konferencji zaprosili licznie zgromadzonych uczestników na spotkania i bilateralne rozmowy, które mogły być kontynuowane w dniu następnym (13.09.) na terenie MTP podczas międzynarodowych targów maszyn, narzędzi i komponentów dla przemysłu drzewnego i meblarskiego – DREMA’22.

W pierwszej części wydarzenia głos zabrali: M. Kubiak – Prezes PIGPD, R. Szefler – dyr. biura PIGPD. Następnie wysłuchano konsekutywne wystąpienia reprezentantów gremium kierowniczego DGLP: K. Janeczko – z-ca dyr. gen.ds. ekonomicznych LP, P. Boski – naczelnik biura marketingu DGLP, D. Zieliński – wydz. gospodarowania ekosystemami leśnymi DGLP.

Wśród znamienitych prelegentów, którzy zostali zaproszeni do wystąpień z prezentacjami tematycznymi na forum debaty plenarnej, była A. Muskała – Prezes SPP. Tytuł jej referatu brzmiał „Przemysł celulozowy. Stan i perspektywy”. W trakcie prezentacji podkreślono fakt, że produkcja sektora celulozowo-papierniczego jest produkcją zieloną. Wskazano na znaczącą pozycję polskich wytwórców na rynkach światowych w zakresie papierów opakowaniowych, jak i papierów sanitarnych. Pani Prezes podkreśliła kluczowe znaczenie dostępności surowca w realistycznej cenie dla utrzymania konkurencyjności firm w Polsce. O sytuacji na rynku drzewnym w Polsce mówiła prof. dr hab. Ewa Ratajczak (członek Rady Programowej Przeglądu Papierniczego). Zaproszeni goście – referenci z zagranicy (Estonia, Ukraina), poinformowali o bieżących uwarunkowaniach funkcjonowania gospodarki leśnej w państwach bałtyckich, a także przedstawili specyficzne problemy i ograniczenia w obrocie handlowym surowcem, które panują na rynku drewna od czasu agresji Rosji na Ukrainę.

Konferencja była okazją nie tylko do debaty w czasie jej przebiegu formalnego, ale stwarzała możliwości kuluarowych dyskusji i cennej wymiany doświadczeń w kontakcie bezpośrednim, co oznaczało powrót do długo oczekiwanej „normalności” po okresie wielomiesięcznych restrykcji w życiu publicznym, spowodowanych stanem pandemii. Organizatorom udanego wydarzenia serdecznie dziękujemy za zaproszenie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia (K. Godlewska, M. Jastrzębski, J. Turski).

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy