Udział SPP w realizacji projektu „Learn for Climate”

25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk (PAN) zorganizowano II edycję warsztatów, w ramach realizacji międzynarodowego projektu (nr 773324) Learn for Climate, których temat brzmiał: „Zarządzanie lasami w obliczu zmian klimatycznych”. Wydarzenie  sfinansowano z budżetu unijnego programu Horyzont 2020, w ramach puli grantów wspierających badania naukowe na rzecz wzmocnienia innowacyjności, w obszarze wdrażania celów polityki klimatycznej UE z udziałem lasów.

Działania projektu na terenie naszego kraju koordynowane są przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. K. Niedziałkowskiego (Instytut Filozofii i Socjologii, PAN). Na szczeblu krajowym partnerem IFiS PAN jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Projekt realizują ośrodki naukowo-akademickie z 3 innych krajów: Niemcy – Forest and Environmental Policy, Uniwersytet we Freiburgu i European Forest Institute w Bonn, Słowenia – Biotechnical Faculty Dept. of Forestry and Renewable Forest Resources, Uniwersytet w Lublanie, Szwecja – University of Agricultural Sciences, w Lulea.

Do głównych celów projektu rozpoczętego w 2023 r. roku należą: identyfikacja wyzwań stojących przed polskim leśnictwem w obliczu zaburzeń klimatycznych; ocena dotychczasowych reakcji na zmianę klimatu w procesie zarządzana lasami; rozpoznanie perspektywy różnych grup interesariuszy na zarządzanie lasami w Polsce w kontekście oddziaływania na klimat. W czasie bieżącej edycji warsztatów zaprezentowano i omówiono dotychczasowe rezultaty projektu w oparciu o materiał podsumowujący dorobek I edycji (źródło: Raport dot. czynników ułatwiających i utrudniających zarządzanie i gospodarkę leśną w kontekście stresów i zaburzeń klimatycznych, przeprowadzone w ramach projektu “Learn for Climate” – W-a, 02.03.2023 r.).

W warsztatach realizowanych na arenie krajowej uczestniczyło ok. 20 osób reprezentujących wiedzę i doświadczenia pochodzące ze zróżnicowanego środowiska społeczno-zawodowego. Obecni byli przedstawiciele sektora nauki i badań, pracownicy dyrekcji generalnej/regionalnych jednostek Lasów Państwowych, aktywiści sektora organizacji pozarządowych, przedstawiciele przemysłu drzewnego, a także delegat instytucjonalnej struktury właścicieli prywatnych lasów.

W ramach pracy jednego z 4 stolików tematycznych, nieskrępowane poglądy i oceny mieli okazję przedstawić reprezentanci przemysłu drzewnego: J. Turski (dyr. gen. Stowarzyszenie Papierników Polskich), R. Gruszczyński (Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego). Wieloma interesującymi uwagami z zakresu rozpatrywanej tematyki podzielili się  przedstawiciele Lasów Państwowych, realizujący od wielu lat szerokie spectrum zadań wynikających z prerogatyw ustawy o lasach państwowych. Ocenę  bieżącej sytuacji w zakresie realizowanej dotychczas polityki dla leśnictwa, z perspektywy interesów i oczekiwań prywatnych właścicieli lasów, zaprezentował W. Winiarski (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych).

Zdjęcia: J. Turski, SPP

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy