V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich – Inżynierowie dla zdrowej planety

Najważniejszym wydarzeniem bieżącego roku ruchu stowarzyszeniowego bezsprzecznie będzie V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich organizowany wraz z XXVII Kongresem Techników Polskich w dniach 23 – 25 czerwca w Politechnice Gliwickiej.

Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Kraków, 2019) jego organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą na kolejne spotkanie, które odbędzie się 23 – 25 czerwca 2022 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod hasłem Inżynierowie dla zdrowej planety.

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w. Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów i emigracji. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Do tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sympozja „Polacy Razem”. Jest ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0). W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP), który zgromadził ok. 500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe zgromadzenia polskich twórców techniki odbywać się będą co 3 lata. Głównymi tematami tych zjazdów jest współdziałanie na rzecz wsparcia przez polonijnych inżynierów innowacyjności polskiej gospodarki oraz edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw, a także umiejętności przekładania pomysłów i wynalazków na praktykę gospodarczą.

Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP oraz XXVII KTP odbędzie się w Gliwicach i jest współorganizowany przez Politechnikę Śląską. Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne. Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Rejestracja na stronie: https://rejestracja.enot.pl/fsnt/szip2022/index

Więcej na stronie: http://www.szip.org.pl

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy