VI konkurs w programie GOSPOSTRATEG – spotkanie informacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne w formule online dot. VI konkursu w programie GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

W agendzie spotkania planowane są 4 bloki:

  1. Informacja o Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG
  2. VI konkurs na projekty otwarte – omówienie zasad aplikowania i oceny projektów
  3. Najczęściej występujące błędy we wnioskach o dofinansowanie składanych w III konkursie na projekty otwarte – wnioski na przyszłość
  4. Pytania i odpowiedzi

Pytania dot. konkursu można kierować do 7 maja na adres: tomasz.skorupski@ncbr.gov.pl Pozwoli to prowadzącym przygotować wcześniej szczegółowe odpowiedzi, co znacznie usprawni przebieg całego spotkania.

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie informacyjne. Zgłoszenia do udziału są przyjmowane pod adresem: dorota.toczyska@ncbr.gov.pl

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–vi-konkurs-na-projekty-otwarte

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy