Webinarium: „Środki unijne dla dużych przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie ich wyników”

Zapraszamy na webinarium organizowane przez firmę doradczą FORTIFY, pt. „Środki unijne dla dużych przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie ich wyników” w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027, które odbędzie się w dniu 6 września 2022 r.
Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Pana Pawła Rogalki, I Wiceprezesa i Przewodniczącego Sekcji Tektury Falistej SPP.

W trakcie webinarium omówione zostaną zmiany w zakresie dystrybucji w Polsce środków unijnych na projekty inwestycyjne, projekty budowy/rozbudowy Centrów B+R oraz projekty badawczo-rozwojowe dla dużych przedsiębiorców (także we współpracy z sektorem naukowym), a także przedstawimy przykładowe projekty, które uzyskały dotacje w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Program spotkania obejmie następujące kwestie:

 • Nowa perspektywa UE 2021-2027 – wprowadzenie
  • Nowe zasady pomocy publicznej (maksymalne poziomy wsparcia, nowa mapa pomocy regionalnej)
  • Struktura i cele programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027
  • Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową
 • Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
  • Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorcami – optymalny model
  • Przykłady dofinansowanych projektów w latach 2014-2020
 • Dofinansowanie na infrastrukturę badawczo-rozwojową
  • Wsparcie na utworzenie (rozbudowę) działu B+R lub centrum badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorstwo
  • Przykłady dofinansowanych projektów w latach 2014-2020
 • Dotacje na wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach (nowe inwestycje)
  • Przykłady dofinansowanych projektów w latach 2014-2020

Zainteresowanie tym webinarium prosimy zgłaszać do biura SPP na adresy: sp@spp.pl lub stf@spp.pl do 31 sierpnia 2022 r.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy