Wirtualna debata z udziałem przemysłu energochłonnego

26 maja 2020 r. odbyła się debata o kosztach energii elektrycznej w przemyśle oraz o perspektywie rozwoju programów DSR. Organizatorem interesującej dyskusji był znany portal gospodarczy wnp.pl. Do udziału w debacie w charakterze panelistów zaproszono m.in.: A. Muskałę (IPK), H. Kalisia (IEP) .

Podczas dyskusji skoncentrowano się na takich kwestiach jak: rynek mocy w Polsce i wynikające z tego koszty dla przemysłu, sytuacja polskich firm na tle europejskiej konkurencji i nowych regulacji, możliwości optymalizacji i obniżania kosztów. Wykorzystanie nowych narzędzi takich jak DSR, korzyści wynikające z elastycznego podejścia do kwestii poboru energii, perspektywa budowy nowych źródeł wytwórczych i ich wpływ na koszty – szansa czy zagrożenie?

A. Muskała (wiceprezes zarządu IPK) wypowiedziała się m.in. w kwestii opłaty mocowej: „Oczekujemy, że będą podjęte jakieś działania aby ten koszt zredukować, choćby zawiesić wprowadzenie tej opłaty na jakiś czas i myśleć nad rozwiązaniami które pomogą nam zachować konkurencyjność – odbiorcom przemysłowym.”

Poniżej dostępny jest zapis całej transmisji online.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy