Wizyta studyjna SPP w zakładzie Mondi Świecie S.A.

13 styczna 2023 r. dzięki życzliwości kierownictwa Mondi Świecie S.A. możliwe było zorganizowanie rekonesansu poznawczego na terenie firmy Mondi Świecie S.A. Rolę gospodarza pełnił Ryszard Maciejak, odpowiedzialny za pion elektroenergetyki. Uczestnikami wizyty byli reprezentanci Stowarzyszenia: J. Turski (dyr. gen. SPP), dr K. Godlewska (dyr. biura SPP), M. Jastrzębski (opiekun Sekcji Papieru). W czasie niezwykle interesującego spotkania dowiedzieliśmy się o osiągnięciach firmy w obszarze zapewnienia samowystarczalności w zakresie zaopatrzenia w energię el. niezbędną w technologii produkcji papieru. Autoprodukcja energii el. realizowana jest efektywnie dzięki zastosowaniu procesu wysokosprawnej kogeneracji. Wytwarzanie energii el. i ciepła w skojarzeniu realizowane jest głównie z biomasy, którą stanowią kora własna i trociny pozyskiwane w procesie korowania drewna i sortowania zrębków papierniczych oraz biomasa kupowana od dostawców zewnętrznych. Dzięki poczynionym w ostatnich latach inwestycjom, spośród których w obszarze energetyki największymi są nowy wysokosprawny kocioł sodowy wraz turbiną kondensacyjną oraz cztery kotły gazowo-olejowe wyeliminowano z eksploatacji kotły węglowe jednocześnie znacząco redukując emisje. Wprawdzie większość produkowanej energii zużywana jest na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jednak jej nadmiar kierowany jest do systemu elektroenergetycznego zwiększając udział OZE w miksie energetycznym. Ponadto, w zakładzie zrealizowano znaczącą ilość projektów z zakresu efektywności energetycznej, co oprócz korzyści wynikających z oszczędności energii i paliw oraz przyznaniem za te inwestycje białych certyfikatów przyczynia się do osiągnięcia przez Polskę celów związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, czyli redukcją zużycia energii pierwotnej.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy