X Kongres Papierników Polskich – podsumowanie

6 czerwca 2024 r. odbył się X Kongres Papierników Polskich. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Papierników Polskich oraz zaproszeni goście (w drugiej otwartej części Kongresu):

 • Krzysztof Niczyporuk, prezes Polskiej Izby Opakowań
 • prof. Stefan Góralczyk, wiceprezes NOT
 • Łukasz Sosnowski, prezes ProKarton
 • dr inż. Adam Rylski, prezes Łódzkiej FSNT-NOT

W czasie pierwszej sesji Kongresu (dedykowanej jedynie członkom Stowarzyszenia) przedstawiono sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Rady Stowarzyszenia w IX kadencji, sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Nominacyjnej w IX kadencji. Przedstawiono i zatwierdzono wyniki wyborów do władz SPP X kadencji. Podjęto również uchwały w sprawie sprawozdań oraz nagród i wyróżnień.

W drugiej części Kongresu, otwartej również dla zaproszonych gości, przedstawiono nowe Władze SPP, skład Zarządu, Rady SPP, Komisji Rewizyjnej i Nominacyjnej – wręczono stosowne nominacje. Wystąpili zaproszeni goście, wygłaszając mowy gratulacyjne.

Ponadto, wręczono również dyplomy Członka Honorowego SPP, Odznaki Honorowe, nagrody dla zwycięzców w konkursach SPP im. prof. J. Łapińskiego oraz im. prof. E. Szwarcsztajna. Wszystkim gratulujemy!…

Podczas Kongresu przedstawione zostały również referaty problemowe:

 • Tomasz Katewicz, prezes SPP: „Rynek opakowań. Nawigując przez trendy, wyzwania i rozwiązania na rynku papieru do produkcji tektury falistej”
 • Piotr Kolasa, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy: „Wyzwania prawne i rynkowe sektora energochłonnego”
 • Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa: „Portal www.papiernie.pl po roku od uruchomienia”.

Ponadto, Paweł Jarecki, w zastępstwie za Honoratę Gruszkę opowiedział o Fundacji Młodych Papierników Imienia Profesora Pawła Wandelta.

WYNIKI WYBORÓW DO WŁADZ i ORGANÓW SPP NA KADENCJĘ 2024-2028

Prezes

Tomasz Katewicz

Rada SPP

Sekcja Papieru

 • Michał Jarczyński – członek
 • Maciej Doliwa      – członek
 • Marek Ściążko       – członek
 • Wanda Ciesielczuk  – z-ca członka

Sekcja Tektury Falistej

 • Tomasz Żebrowski   członek
 • Marcin Grabowski   członek
 • Jacek Niewęgłowski – członek

Sekcja Techniki

 • Andrzej Głębowski członek
 • Tomasz Garbowski    – z-ca członka

Sekcja Infrastruktury

 • Konrad Olejnik        – członek
 • Radosław Dziuba     – z-ca członka

Komisja Rewizyjna

 • Urszula Janiga          – członek
 • Mariusz Reczulski    – członek
 • Tadeusz Kolbuszewski  – członek
 • Izabela Podawczyk  – członek
 • Jadwiga Stufka-Olczyk  – członek
 • Justyna Wietecha     – z-ca członka
 • Tadeusz Szczepański     – z-ca członka

Komisja Nominacyjna

 • Elżbieta Baranek      – członek
 • Michał Janiga           – członek
 • Maria Żubrzak         – członek
 • Agnieszka Wysocka-Robak – członek
 • Małgorzata Michniewicz     – członek
 • Sylwia Jagodzińska  – z-ca członka
 • Konrad Chlubek      – z-ca członka

ZARZĄD SPP

Tomasz Katewicz (Mondi Świecie)            – prezes SPP
Tomasz Żebrowski (Stora Enso)                – I wiceprezes (STF)
Andrzej Głębowski (Dział. gospodarcza)  – wiceprezes (ST)
Michał Jarczyński (Arctic Paper Kostrzyn)– wiceprezes (SP)
Konrad Olejnik (CPiP PŁ)                         – wiceprezes (SI)
Janusz Turski (sekretarz Zarządu)             – dyrektor generalny

Poniżej zdjęcia z X Kongresu Papierników Polskich.

Zdjęcia: A. Werner, SPP

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy