XI edycja Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO

29 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyła się XI edycja Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, XI -Ogólnopolska Konferencja Samorządowa – zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Wydarzenie objęte zostało patronatem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach tego wydarzenia dyskutowano na temat zmieniającego się otoczenia prawnego w obszarze gospodarki odpadami, potrzebach inwestycyjnych, karach i opłatach, a także o wyzwaniach związanych z wybranymi formami zagospodarowania odpadów.

W ramach panelu dyskusyjnego „Legislacja i trendy gospodarcze” wśród panelistów zasiadł J. Turski (dyr. generalny SPP), który zwracał uwagę na istotne problemy dla branży papierniczej w związku z rosnącymi kosztami działalności w wielu sferach. Podkreślał również jak ważna jest jakość selektywnie zbieranego surowca wtórnego dla możliwości jego ponownego wykorzystania, oszczędzając w ten sposób znacznie zużycie energii elektrycznej, ciepła i wody w procesie technologicznym. Zwrócił także uwagę na potencjalne korzyści, jakie wynikać mogą z redukcji śladu środowiskowego, jeżeli nastąpiłaby oczekiwana poprawa w dotychczasowym modelu funkcjonowania krajowego systemu selektywnej zbiórki makulatury. Zwiększenie jej dostępności, podatność na recykling, a także poprawa parametrów jakościowych przełożyłby się niewątpliwie na korzyści dla środowiska. Zdaniem branży papierniczej, wprowadzaniu nowych rozwiązań legislacyjnych na szczeblu UE (SUP, PPWR) lub na arenie krajowej (ROP) powinna towarzyszyć szeroka kampania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej celem stymulowania interakcji wprowadzających opakowania na rynek z konsumentami w ramach poszczególnych strumieni odpadów opakowaniowych.

Wśród innych panelistów i prelegentów Forum SOSEXPO’23 znaleźli się przedstawiciele MKiŚ, NFOŚiGW, jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz podmiotów, prowadzących komercyjną działalność w zakresie gospodarki odpadami. Wśród uczestników debaty byli także dr K. Godlewska (dyr. biura SPP) oraz M. Jastrzębski (opiekun Sekcji Papieru).

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy