Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektów współfinansowanych przez NCBR, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR lub Centrum), wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów i wnioskodawców przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.

Ze względu na bieżącą sytuację Centrum przeprowadziło analizę i zweryfikowało możliwości wprowadzenia zmian ułatwiających realizację projektów oraz ubieganie się o środki z NCBR w obliczu ograniczeń wprowadzanych przez właściwe instytucje i służby sanitarno-epidemiologiczne. W ślad za decyzjami Rady Ministrów, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektor NCBR planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:

  • W zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada spotkań za pomocą ww. środków została w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będą mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy do przeprowadzenia termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących. 

Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo interesariuszy Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12 marca do odwołania pracownicy Punktu pozostają do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel.: 22 39 07 170 lub 22 39 07 191 lub 22 39 07 377 oraz mailem info-at-ncbr.gov.pl. Przesunięte lub zamienione na formułę on-line zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBRdlafirm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie www.ncbrdlafirm.pl

Działania podjęte przez NCBR wpisują się w szerszą strategię wszystkich resortów zakładającą ograniczenie skutków epidemii i szczególną troskę o zdrowie społeczeństwa. Rząd monitoruje zagrożenia zarówno te dotyczące zdrowia ludzi, jak i bezpieczeństwa gospodarki, planuje podejmować wszelkie możliwe działania przeciwdziałające epidemii i jej skutkom na poziomie gospodarstw domowych i gospodarki. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP pracuje już nad pakietem rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców opartym na katalogu działań, które mogą wesprzeć polskie firmy i instytucje w obecnej sytuacji.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy