Głos branży w europejskiej debacie w ramach „Circular Economy Week”

23 października 2023 r. pod patronatem Komisji Europejskiej we współpracy z Europejskim Komitetem ds. Ekonomicznych i Spraw Społecznych, w siedzibie Ambasady Wlk. Brytanii w Warszawie, przeprowadzona została debata pod tytułem „On the road to Sustainable Packaging”. Wpisała się ona w skoordynowane działania krajów członkowskich UE, które koncentrują się wokół wyzwań związanych z realizacją ambitnych założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów służy powołanie zinstytucjonalizowanej formuły dialogu, znanej jako European Circular Economy Stakeholder Platform.

Konferencja w Ambasadzie wypełniła tegoroczny katalog wydarzeń organizowanych przez Polskę w ramach europejskiego  tygodnia gospodarki obiegu zamkniętego „Circular Economy Week”,  w okresie 23-27.10.br. Wspólną ideą inicjatywy jest zintegrowanie wysiłku na rzecz rzeczywistego ugruntowania modelu gospodarki obiegu zamkniętego (put the economy in circular motion). Najważniejszym celem inicjatywy jest promowanie korzyści tej koncepcji dla środowiska i społeczeństwa, poprzez wsparcie zrównoważonych modeli biznesowych, rozwój współpracy między kluczowymi aktorami procesu transformacji gospodarki. Organizację wydarzenia powierzono Instytutowi Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOVO: Institute for Innovation and Responsible Development).

Zaproszenie do uczestników debaty zaadresowano do celowanego grona instytucji i obywateli, jak np.: przedstawiciele instytucji państwowych (organy administracji rządowej oraz samorządowej), organizacje branżowe funkcjonujące w sektorze gospodarki odpadami zrzeszone w strukturach ogólnopolskich, jednostki sektora badań i nauki, ośrodki odpowiedzialne za edukację i upowszechnianie wiedzy, instytucje finansowe, aktywiści organizacji pro-ekologicznych. Organizatorzy zadbali o obecność promotorów progresywnych działań na rzecz budowy fundamentów dla funkcjonowania trwale zrównoważonego modelu gospodarki na przyszłość, opartego o solidne filary, jak: Odpowiedzialne środowiskowo i społecznie zarządzanie – Zero odpadów – Obieg zamknięty  –  Biogospodarka  – Transformacja energetyczna  –  Neutralność  klimatyczna. W gronie uczestników nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP).

Zdjęcia: J. Turski, SPP

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy