Głos SPP w debatach Komisji Sejmowych w sprawie aktualnej sytuacji na rynku drewna

W dniach 21 i 22 lutego br. Janusz Turski, dyrektor generalny SPP wziął udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych: Podkomisji Stałej ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Tematem obu debat było omówienie bieżącej sytuacji na rynku drewna. W debatach uczestniczyli również przedsiębiorcy z poszczególnych sektorów przemysłu drzewnego, organizacje zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Drzewnego.

W trakcie debaty 22 lutego, po rozpatrzeniu syntetycznej  informacji przygotowanej przez M. Dorożałę – wiceministra Klimatu i Środowiska na temat bieżącej sytuacji na rynku drewna w Polsce, przeprowadzona została burzliwa dyskusja. W pierwszej kolejności pytania do MKiŚ zaadresowali posłowie/członkowie Komisji OŚZNiL. Następnie, głosu udzielono stronie społecznej, a jej reprezentanci najczęściej wyrażali frustrację spowodowaną brakiem dostatecznej konsultacji resortu z wszystkimi Interesariuszami przed podejmowaniem istotnych decyzji. Dotyczy to np. ogłoszenia moratorium MKiŚ (z dn. 8.01.2024 r.) o wstrzymaniu części wycinek w najcenniejszych lasach w Polsce. Okres obowiązywania ww. decyzji ma trwać dopóki resort nie przeanalizuje nowych planów urządzania lasów pod kątem wycinek przewidzianych w czasach poprzednich rządów. Jeszcze więcej emocji wśród przedstawicieli branży drzewnej budzi bezrefleksyjne zaakceptowanie zasad sprzedaży surowca drzewnego w 2024 r. (komunikat DGLP z dn. 12.02.br. w sprawie harmonogramu sprzedaży drewna w II okresie 2024 r.), które pomimo sygnalizowanych kontrowersji, cenotwórczego charakteru, ograniczenia dostępu dla wybranych grup handlowo-gatunkowych – stanowią egzystencjalne zagrożenie dla funkcjonowania zakładów przetwórstwa drewna oraz uzasadnione zaniepokojenie utratą miejsc pracy na terenach gdzie gospodarka leśna jest dominującym źródłem dochodów lokalnych społeczności.

W trakcie obu debat stanowisko branży papierniczej przedstawił J. Turski (dyr. gen. SPP).

Relacje z obu debat można prześledzić pod linkiem:

Zdjęcia: J. Turski (SPP)

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy