Inauguracja linii UBC Stora Enso w Ostrołęce

7 marca 2024 odbyła się uroczysta inauguracja linii UBC do przetwórstwa opakowań po produktach płynnych w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce. Jest to inwestycja, która opiewa na 29 mln euro. Udało się ją zrealizować dzięki zaangażowaniu firm Stora Enso i Tetra Pak. Linia ma się stać głównym centrum przetwórstwa opakowań wielomateriałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Szacuje się że wydajność przetwórcza instalacji wzrośnie z 25 rocznie do 75 tyś. ton rocznie. W hotelu Elba w Ostrołęce J. Pawłowski powitał gości z Polski i zagranicy.  Podczas części oficjalnej zostały przeczytane listy pochwalne od władz. W imieniu Minister Klimatu i Środowiska list przeczytała J. Darska, p.o. dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wystąpiła D. Czyż, dyrektor CKU w Ostrołęce. Zawierały one podziękowania dla firm za udział w takim poważnym przedsięwzięciu, które ma kolosalne znaczenie dla systemu recyklingu. Zostało podkreślone, że ma to również bardzo duże znaczenie w kontekście unijnych regulacji takich jak PPWR. Następnie głos zabrał SVP Recycled Containerboard, M. Freidrich. Opowiedział o wyzwaniach związanych z tą inwestycją i podkreślił jak ważna ona jest pod kontem gospodarki cyrkularnej.  Z ramienia Tetra Pak wystąpił M. Pfanner, Vice President Sustainability Operations. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że inwestycja ma zapewnić utylizację odpadów nie tylko z Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji i Węgier. Uwypuklił znaczenie współpracy producentów, klientów, władz lokalnych i zakładów przetwórczych alby system recyklingu mógł działać poprawnie. Następnie wystąpił P. Niedźwiecki, Engineering & Investment Manager, który dość szczegółowo opowiedział o procesie recyklingu w zakładzie. Na koniec części oficjalne zaplanowany był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli M. Sommer, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju dla Polski i krajów bałtyckich, (Tetra Pak) , M. Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu (EKO-PAK), R. Kulesza, Dyrektor Celulozowni, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju (Stora Enso) i Ł. Sosnowski, Prezes (Fundacja Prokarton). Uczestnicy skupili się na roli jaką ma spełnić inwestycja w zakresie systemu gospodarki cyrkularnej w naszym kraju.

Po lunchu uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie zakładu w Ostrołęce. Można było obejrzeć maszynę papierniczą (MP5) i linię do przetwórstwa opakowań po płynnej żywności. W wydarzeniu ze strony biura SPP uczestniczyli: J. Turski, K. Godlewska, A. Werner, M. Jastrzębski i J. Żubrzak.

Dziękujemy za zaproszenie.

Zdjęcia: J. Turski, M. Jastrzębski (SPP)

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy