Janusz Turski przewodniczącym Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT 2025

26 czerwca 2024 r. w siedzibie Domu Technika w W-e, odbyło się stacjonarne posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT. Wśród niespełna 40 obecnych delegatów nasze Stowarzyszenie reprezentował J.Turski (dyr. gen. SPP). Przebiegowi posiedzenia przewodniczył K. Dąbrowski (SITP). Przed rozpoczęciem części formalnej, dokonano uhonorowania laureatów Konkursu Technicus 2024. Zgodnie z  regulaminem obrad, nastąpiło stwierdzenie kworum, po czym rozpatrywano takie zagadnienia, jak:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RK FSNT-NOT, w dn. 5.02.24 r.
 • Wybór składu Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2025 r.:
  – podjęcie uchwały ws. powołania nowych osób do objęcia funkcji w Prezydium RK w kolejnej kadencji: J. Turski (SPP) – przewodniczący RK, J. Mietliński (SITK) – w-ce przew. RK, T. Bruzda (PZITS) – w-ce przew. RK FSNT NOT.   
 • Informacja o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia, (5.02.-25.06.24 r.).
 • Sprawozdanie Zarządu Głównego FSNT-NOT z działalności za 2023 r.(prezes ZG FSNT NOT).
 • Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań w 2023 r. (dyr. gen. FSNT NOT).
 • Ocena działalności ZG oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

  Dyskusja
 • Przyjęcie uchwał poniższych kwestiach:
  – przyjęcie sprawozdania z działalności ZG FSNT-NOT w 2023 r.,
  – przyjęcie oceny działalności ZG FSNT NOT w 2023 r.,
  – przyjęcie sprawozdania z działalności GKR FSNT-NOT w 2023 r.
  – głosowanie (imienne) ws. absolutorium dla członków ZG FSNT-NOT,
 • Sprawy majątkowe, dotyczące dysponowania zasobami w TJO (terenowe jednostki organizacyjne) FSNT NOT.
 • Uzupełnienie zapisów w Statucie FSNT-NOT umożliwiających rozszerzenie działalności TJO o wykorzystanie zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała).
 • Zakończenie posiedzenia, w tym wystąpienie J. Turskiego w imieniu nowo wyłonionego składu Prezydium na 2025 r.

Zdjęcia: J. Turski, SPP

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy