Jubileusz 30-lecia Klubu Papiernika

W dniach 28-29 września 2023 r. w Łodzi odbyły się obchody 30-lecia działalności Klubu Papiernika. W czwartek 28/09, część oficjalną rozpoczęła przemowa Anety Muskały, Prezes SPP. Następnie w części oficjalnej Andrzej Głębowski, Wiceprezes SPP, odwołał się w swoim przemówieniu do historii Klubu Papiernika. Na koniec Stanisław Matczuk, przewodniczący Rady Klubu Papiernika, przedstawił krótką prezentację. Uroczystość uświetniła swoją obecnością prof. Jolanta Habisiak-Rudzka, Dyrektor Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Przed zaplanowanymi prelekcjami pracowników Muzeum Prezes SPP, Wiceprezes i Dyrektor Katarzyna Godlewska uhonorowali pamiątkowymi dyplomami najbardziej zasłużonych członków Klubu. Wśród nich znalazła się również Jolanta Tybuś od wielu lat aktywnie wspierająca działania Klubu. Po części oficjalnej rozpoczęły się zaplanowane prelekcje, które ukazały papier z punktu widzenia pracowników Muzeum Książki Artystycznej. Uczestnicy mogli się zapoznać z takimi tematami jak „Papier jako materia wyzwolona i zaangażowana” Magdaleny Soboń, technicznymi niuansami pracy konserwatora zabytków w prelekcji Aleksandry Ćwikowskiej pt.: „Najczęściej występujące zniszczenia papieru zabytkowego”. Po zakończeniu prelekcji przygotowanych przez pracowników Muzeum Książki Artystycznej, Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach oraz Karolina Dyjas opowiedzieli o projekcie „Mapy Papierni Polskich” współfinansowanym przez SPP. Na zakończenie prof. Jolanta Habisiak-Rudzka podziękowała za zaproszenie i umożliwienie jej pracownikom prezentacji działań muzeum.

Drugiego dnia uczestnicy jubileuszu mieli okazję wysłuchać przemowy dr hab. inż. Konrada Olejnika, prof. PŁ, dyrektora Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ, który opowiedział co nieco o jego historii. Następnie zwiedzano Centrum, zupełnie zmienione po niedawnym remoncie.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy