Konferencja Zespołu Parlamentarnego w Kwidzynie

3 czerwca 2024 r. w siedzibie centrum kultury przyległego do siedziby starostwa, dzięki inicjatywie zakładu papierniczego MM Kwidzyn, odbyła się konferencja zorganizowana przez Zespół Parlamentarny woj. pomorskiego, pt: „Perspektywy funkcjonowania przemysłu drzewnego w obliczu nowych wyzwań”. Najważniejszym jej celem było omówienie zagrożeń dla przemysłu drzewnego jakie wynikają z niedawnych decyzji MKiŚ w zakresie ograniczenia dostępu do surowca drzewnego. Wśród przybyłych parlamentarzystów byli m.in.: senatorowie: L. Czarnobaj, St. Gorczyca oraz posłowie: A. Pomaska, P. Adamowicz, J. Wałęsa, a także eurodeputowany J. Lewandowski. Obecny był także M. Struk – marszałek woj. pomorskiego. Kierownictwo firmy Mayr-Melnhof w Kwidzynie reprezentowali: D. Rebane (członek zarządu ds. finansowych), E Pikul (Mill Procurement Manager).

Z zaproszenia do udziału skorzystali przedstawiciele DGLP na czele z J. Fijasem – z/ca dyr. gen LP ds. gospodarki leśnej, firmy funkcjonujące w łańcuchu wartości i dostaw surowca drzewnego, związkowcy, samorządowcy, media regionalne, a także reprezentanci firm wspierających działalność naszego Stowarzyszenia (Mondi Świecie, MM Kwidzyn, Stora Enso Ostrołęka). Temat aktualnych wyzwań dla przemysłu celulozowo-papierniczego przedstawił J. Majewski, prezentując wnikliwą ocenę oddziaływania bieżącej polityki w zakresie leśnictwa i drzewnictwa, w oparciu o dane empiryczne oraz z perspektywy wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu działalnością produkcyjną firmy w Kwidzynie.

W czasie ożywionej debaty głos zabrali m.in. przedstawiciele środowiska związanego z działalnością naszego Stowarzyszenia: K. Łagoda (Mondi), J. Turski (dyr. gen. SPP), a także M. Ziarkowski – związek zawodowy w MM Kwidzyn (członek krajowego sekretariatu NSZZ Solidarność).

W podsumowaniu konferencji podkreślono, że podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym w obszarze polityki dla leśnictwa i przemysłu drzewnego – wymaga rzetelnej  i cierpliwej konsultacji ze zróżnicowanym środowiskiem interesariuszy, dbając przy tym o zachowanie przez MKiŚ właściwego parytetu w doborze gremiów w procesie opiniowania wprowadzanych zmian.

Zdjęcia: J. Turski, SPP

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy