Paper & Beyond

29-30 listopada 2022 r. Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) była organizatorem cyklicznej konferencji branży papierniczej „Paper & Beyond’22”. Hasło wydarzenia: „Green and Resilient”. Tegoroczna, dwudniowa konferencja miała szczególny charakter i przebieg, ponieważ zbiegła się z jubileuszem 30-letniej działalności Cepi. Co więcej, zrealizowana została po pauzie spowodowanej pandemią koronawirusa. Obok przedstawicieli licznych firm papierniczych oraz reprezentantów innych branż przemysłu opartego o surowiec drzewny w całym łańcuchu wartości, w debatach uczestniczyli reprezentanci najważniejszych instytucji UE (Parlament i Komisja Europejska). W dyskusjach obejmujących zróżnicowane problemy powiązane z koniecznością wdrożenia priorytetów unijnej polityki, uczestniczyli reprezentanci przemysłu, pracownicy sektora nauki i badań, konsultanci, dostawcy usług i zaopatrzenia, a także politycy i decydenci usytuowani na różnych szczeblach organów UE.

Inspirujące dyskusje, odpowiedzi na pytania, postulaty adresowane do Cepi odbywały się z merytorycznym zaangażowaniem ok. 50 speakerów, w ramach 14 wyodrębnionych paneli tematycznych, częściowo realizowanych równolegle, włącznie z debatami prowadzonymi w konwencji tzw. high-level sessions. Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału władze innych europejskich organizacji branżowych (Cepi ContainerBoard (CCB), European Tissue Symposium (ETS), European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO), Group of European Market Wood Pulp users (UTIPULP).

Program tegorocznej konferencji  obejmował zakres zagadnień, które dotyczą zarówno wyzwań dla przemysłu papierniczego w perspektywie średnio i długookresowej (Fit fot 55: 2030 / Green Deal: 2050), jak i konieczności odpowiedzi na zagrożenia wynikające z teraźniejszych uwarunkowań (kryzys energetyczny, zerwanie łańcucha dostaw, wzrost kosztów działalności i inflacja). Wśród szczegółowych kwestii będących przedmiotem ożywionej dyskusji były m.in.: projekt rozporządzenia KE zmieniający głęboko dyrektywę PPWD, nowe propozycje legislacyjne dotyczące Green Claims, Ecodesign for Sustainable Products, CBAM, nowe cele dla sektora OZE – LULUCF – Forest Strategy – Biodiversity – Nature Restoration Plan.  

Podczas interesujących dyskusji podkreślano potrzebę ogromnej mobilizacji przedsiębiorców w odpowiedzi na coraz bardziej ambitne cele, jakie proponują liderzy Wspólnoty. Wskazywano także na konieczność podejmowana połączonego wysiłku z udziałem struktur organizacyjnych, reprezentujących interesy całego łańcucha wartości i zaopatrzenia. W pełnym programie konferencji, a także w wydarzeniach jej towarzyszących nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP).

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy