Polish Circular Forum

13 czerwca w Warszawie odbyła się kolejna, trzecia już edycja Polish Circular Forum, poświęcona ambitnym celom cyrkularności i zeroemisyjności.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli biznesu w całym łańcuchu wartości – od producentów surowców po recyklerów – a także do administracji publicznej, organizacji branżowych i pozarządowych oraz mediów. Podczas wydarzenia przedstawiciele branż na co dzień mierzący się z wyzwaniami, jakie stawia m.in. Europejski Zielony Ład mogli spotkać się i wymienić doświadczeniami i poglądami. Organizatorami Polish Circular Forum byli Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy i Fundacja PlasticsEurope Polska. Ze strony naszego Stowarzyszenia w Forum udział wzięli: Agnieszka Werner i Jacek Żubrzak.

Uczestnicy Forum zostali zaangażowani w debatę w nowatorskiej formule Cyrkularnych Okrągłych Stołów, wspólnie wypracowując rekomendacje dla różnych obszarów tematycznych i branż w zakresie zrównoważonej gospodarki. Ponadto, w trakcie wydarzenia Loredana Capone, Prezydent i członek Rady Regionalnej Apulii | Członek ENVE, w transmisji wideo opowiedziała o roli władz lokalnych i regionalnych w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. O ekoprojekcie dla zrównoważonego produktu rozmawiały: Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu i Anna Szajkowska, Legal and Policy Officer, Dział: Zrównoważone Produkty w Dyrekcji Generalnej Środowisko. Agnieszka Zdanowicz, Wiceprezes Zarządu Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu i Patrycja Zeszutek, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej omówiły kwestie dotyczące funduszy wspierających zielone inwestycje, a Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Zarządzająca Fundacja PlasticsEurope Polska przeprowadziła wywiad z Umberto Credali, Prezesem Plastics Europe Polska, Członkiem Zarządu i Dyrektorem Sprzedaży BOP na temat cyrkularnej transformacji tworzyw sztucznych i sektorów opartych na tworzywach. nie zabrakło również wypowiedzi Marcina Podgórskiego, Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zdjęcia:. J. Żubrzak, SPP

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy