Spotkanie SPP z Metsä Group

8 listopada 2023 r. w siedzibie firmy Metsä Group w Warszawie odbyło się spotkanie SPP z przedstawicielami Zarządu firmy. Ze strony SPP w spotkaniu uczestniczyli: Marek Ściążko, przewodniczący Sekcji Papieru i Wiceprezes SPP, Konrad Olejnik – Wiceprezes SPP i dyrektor Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ, oraz pracownicy biura SPP: Janusz Turski – dyrektor generalny, Katarzyna Godlewska – dyrektor biura oraz Agnieszka Werner – Sekcja Tektury Falistej. Metsä Group reprezentowali: Tomi Salo – SVP Corporate Affairs, Sustainability and Circular Economy Metsä Group, Timo Lehesvirta – Forest Biologist and Leading Nature Expert in Metsä Group, Kalle Ikonen – Forest Expert and Policy for Metsä Group in Brussels, Christoph Zeiler – SVP Corporate Affairs Germany and EU, Janusz Bigus – Manging Director Metsä Tissue Poland, Pavel Ehrlich – VP Production, Metsä Tissue Krapkowice Mill. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyły również: Tiina Rytilä – Public Affairs Manager of the Finnish Forest Industries Federation, FFIF oraz Anna Holmberg – Public Affairs Manager of the Swedish Forest Industries Federation, SFIF.

Podczas spotkania wszystkie organizacje (Metsä, SPP, SFIF, FFIF) miały okazję omówić swoją działalność. Dyskutowano o bieżącej i przyszłej aktywności w zakresie zmieniającej się legislacji (PPWR, ESPR, IED, deforestacja), o sytuacji na rynku drewna, bioróżnorodności w lasach w Polsce i w UE.

Wspólne rozmowy, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pionem kierownictwa firmy Metsä pozwalają budować przestrzeń do rozwoju wzajemnych relacji na przyszłość, a tym samym stwarzają możliwość do wspólnego działania w interesie branży, zgodnie z zasadą „one voice approach”.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy