SPP uczestnikiem ogólnopolskiej narady o lasach

22 – 23 kwietnia 2024 r. w W-e, z inicjatywy MKiŚ w porozumieniu z DGLP, zorganizowano ogólnopolską naradę o lasach. W gronie kilkudziesięciu zaproszonych uczestników znaleźli się przedstawiciele szeroko zróżnicowanego środowiska społeczno-zawodowego w Polsce. Nasze Stowarzyszenie reprezentował: dr inż. Robert Motała (Stora Enso Poland). Pierwszy dzień obrad zdominowały sesje z prezentacjami referatów obejmujących takie istotne tematy, jak:

  • „Koncepcja wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie – wizja Lasów Państwowych”.
  • „Koncepcja wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie –wizja ekspercka”.
  • „Gospodarka leśna wczoraj, dziś i jutro w świetle aktualnych uwarunkowań społecznych, gospodarczych, ekonomicznych i klimatycznych oraz w świetle międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej”.

Drugi dzień obrad realizowano w scenariuszu dynamicznym, tj. w formie warsztatów. Uczestnicy zostali zaproszeni do wyrażenia swobodnych poglądów w formule sześciu „stolików tematycznych”. Następnie, wypracowane poglądy zostały zakomunikowane w formie konkluzji wszystkim uczestnikom obrad – przez osoby konsensualnie wskazane przez poszczególne zespoły tematyczne.

Intencją MKiŚ oraz DGLP jest aby wyniki przeprowadzonej narady przyczyniły się do uzgodnienia przyszłego kształtu leśnictwa w Polsce. Jak deklarują polityczni decydenci, kluczowe jest przyjęcie zintegrowanego modelu zarządzania lasami, z uwzględnieniem postulatów społecznych dotyczących wyłączeń.  Kierownictwo resortu podkreśla, że rośnie znaczenie lasów jako ostoi różnorodności biologicznej i przestrzeni, która decyduje o jakości życia Polek i Polaków. Zdaniem MKiŚ, Lasy Państwowe – organizacja o 100 letniej tradycji, która zarządza ¾ polskich zasobów leśnych, powinny wyjść naprzeciw wyzwaniom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym. Jak stwierdził W. Koss – dyr. gen. LP, w formule merytorycznego dialogu udało się wypracować kryteria lasów, które staną się podstawą do zakwalifikowania ich zasobów do obszarów, jak wymienione niżej:

  • gdzie użytkowanie będzie wstrzymane całkowicie: siedliska z ochroną zasobów wodnych, tereny bagienne i zalewowe, nowe rezerwaty, siedliska w systemie Natura 2000 (w oparciu o 15 kryteriów).
  • częściowo wyłączone z użytkowania, o dominującej funkcji przyrodniczej lub społecznej: uwzględniające estetykę krajobrazu (w oparciu o 14 kryteriów).
  • pozostałych lasów wielofunkcyjnych.                                                                                        

Jak zgodnie twierdzą MKiŚ I DGLP, drogą do celu jest wyznaczenie 20% najbardziej wartościowych lasów. Ich zdaniem jest to propozycja bezpieczna, sprawiedliwa, uwzględniająca aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Przy tym zdecydowanie podkreślono, że harmonogram dochodzenia do wyznaczonego celu powinien uwzględniać akceptowalne tempo procesu transformacji w sektorze leśno-drzewnym.

grafika: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy